Северен възел във Водолей

♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦ 

4 декември 1914 до 31 май 1916 Водолей

♦♦♦

25 юни 1933 до 8 март 1935 Водолей

♦♦♦

29 март 1952 до 9 октомври 1953 Водолей

♦♦♦

3 ноември 1970 до 27 април 1972 Водолей

♦♦♦

23 май 1989 до 18 ноември 1990 Водолей

♦♦♦

19 декември 2007 до 21 август 2009 Водолей

♦♦♦

27 юли 2026 до 26 март 2028 Водолей

♦♦♦

19 април 2045 до 18 октомври 2046 Водолей

♦♦♦

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ ВЪВ ВОДОЛЕЙ

и Северен възел в Единадесети дом

(и Слънце в Лъв)

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области ще ви помогне да откриете своите скрити дарби и таланти.

• Обективност (поглед върху цялостната картина)

• Желание за приятелство

• Вземане на решения от полза за всички

• Желание да се споделят нетрадиционни идеи

• Желание да се работи в името на общочовешки каузи

• Активно участие в живота на обществото

• Осъзнаване на равнопоставеността

• Обвързване с другите като индивиди, независимо от техните конкретни роли (градинар, лекар, любим човек и т.н)

• Създаване на ситуации, които са благоприятни за всички

• Осъзнаване уникалността на останалите хора

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези тенденции може да ви помогне да направите живота си по-лесен и по-радостен.

• Инат

• Правенето на промени, само за да упражнявате власт

• Склонността да поемате рискове (в романтични връзки или хазарт)

• Желание и упоритост

• Непрекъсната нужда от одобрение

• Склонност към мелодраматизъм

• Правене на онова, което се очаква, вместо следване повика на сърцето

• Необуздана страст – отиване в крайности

• Неосъзнаване важността на другите

• Горделивост, основана на страха

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Какво не бива да забравяте.

Ахилесовата пета, който родените със северен лунен възел във Водолей трябва да осъзнават, е тяхната нужда от одобрението на другите („Моето оцеляване зависи от това дали другите ще ме одобрят.“) и разбирането, че ако те получат оценката на другите това означава, че са на правия път. Но това е една бездънна яма: хората с лунен възел във Водолей никога няма да получат необходимото им одобрение, за да се чувстват удовлетворени или свободни да бъдат себе си. В действителност за тях одобрението на другите е фалшив барометър. Те трябва да рискуват действията им да бъдат посрещнати с неодобрение, но да останат верни на собствените си нестандартни идеи, за да могат да развият едно по-дълбоко и удовлетворяващо чувство на самоуважение.

Капанът, в който хората със северен възел във Водолей попадат, е едно безкрайно търсене на възможности за поемане на риск – особено в любовта. („Ако имам щастлива любов, тогава ще се чувствам завършен и ще мога да предприема действия в името на цялото човечество.“) Но ако те не балансират тази романтична енергия с ежедневните си ангажименти по изпълнението на някаква общочовешка кауза, животът им става прекалено напрегнат и те неизменно разрушават истинските взаимоотношения, които толкова силно желаят.

Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да се чувстват достатъчно свободни да се посветят на човешките тревоги, освен ако не забравят личните си желания. Когато добавят своя невероятен талант, за постигане на успех в каузи, свързани с цялото човечество, техните усилия ще дават енергия и положителни емоции на всички засегнати. Истината е, че когато посветят себе си на по-значима цел, родените с лунен възел във Водолей откриват, че Вселената ще им помогне да постигнат пълнота и в личния си живот. Те не бива да забравят старата поговорка: „Внимавай какво ще поискаш, защото може и да го получиш!“

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е любов: да бъдат обожавани и в центъра на вниманието на някой друг, който им отговаря със същата страст. За да постигнат тази цел, те трябва да се научат как стоят нещата в действителността – да обявят пред Вселената какво искат и да позволят на живота (в подходящия момент) да доведе при тях онези хора, които ще ги оценят и ще ги обичат. Те трябва да се научат да приемат любовта естествено – да бъдат нащрек, да се възползват от възможностите и да се отнасят по подходящ начин към онези, които идват в техния живот с обич. Ако отделят време, за да бъдат с хора, които мислят като тях, свободно да изразяват нестандартните си идеи и очаквания за бъдещето, при тях идват хора, които могат да бъдат любими и приятели и да им дават необходимата подкрепа. Когато те изразяват своите алтруистични мечти, животът ще им изпрати тези специални хора, които да ги заредят с романтична енергия.

Таланти/Професия

Родените със северен лунен възел във Водолей постигат успех, когато са в група, защото така могат да създадат отворени и хармонични взаимоотношения. Техните интереси не са пристрастни и затова успяват да правят онова, което е най-добро за групата като цяло. Те имат успех при преследването на идеалистични каузи или общочовешки цели, в които вярват. Родените със северен възел във Водолей са добри в областите, в които се изисква обективност, те имат успех като учени, астролози, електротехници, техници, компютърни експерти или във всяка дейност, където способността да виждаш бъдещето и да го свързваш с настоящето е предимство. Те имат успех и се чувстват щастливи в дейност, която предлага на обществото новаторски идеи. Тяхната работа дава положителни резултати, когато използват правилно творческата си енергия и могат да предвиждат нещата до тяхното завършване. Работата в радиото или телевизията е друга област, за която имат вътрешно присъщ талант. Освен това имат невероятен творчески заряд и са готови да вложат ентусиазъм, страст и сурова енергия, за да свършат нещо. Когато използват своята решимост, те дават на хората енергия, която ги кара да се стремят към по-висши каузи с благотворно влияние. Ако обаче навлязат в професия, където са в центъра на вниманието, а изборът им не се основава на някакви по-висши принципи (например филмова звезда, шеф на корпорация, военен или политически лидер), това ги поставя в затруднение и ги прави неспособни да се свързват с другите на принципите на равнопоставеността. Те са по-добри в областите, в които могат да използват уменията си в името на важни за човечеството каузи.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел във Водолей

• „Когато се освободя от упоритостта, аз печеля.“

• „Не зная всичко за всички.“

• „Когато върша онова, което е добро за всички, аз печеля.“

• „След като веднъж реша какво искам, Вселената ще ми го даде.“

• „Не е необходимо да доминирам над другите, за да се чувствам добре.“

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Родените със северен лунен възел във Водолей са били крале и кралици в миналите си животи или са работели в областта на забавленията – хора, които са свикнали да бъдат „специални“. Получаването на всички тези аплодисменти и възхищение е покрило тяхното его с обвивка, която сега им пречи да се чувстват равни с другите – те са дошли в това прераждане с чувството, че са избрани.

За да постигнат чувство на равенство и принадлежност към другите, тези хора трябва да дават на останалите цялата си излишна енергия, идваща от славата, с която са били обградени. Те могат да сторят това като се възползват от невероятните си способности при преследването на общочовешки каузи. Те са тук, за да помогнат за настъпването на Новата Епоха. Тяхната съдба е да слязат от самотните си тронове и да се свържат отново с обществото.

Когато не им върви, те са склонни да реагират така: „На мен? Това не може да се случва на мен!“ Те не вярват, че заслужават дори малко лош късмет. Един от уроците, които научават, е, че животът се случва на всеки. Но от миналите си прераждания, в които са били привилегировани, те се гневят, когато към тях се отнасят като към всеки друг, защото са наивни и разглезени.

В миналото, когато са ръководели – били са началници, крале, диктатори или глави на домакинства, те са били VIP личности и са свикнали да правят всичко както те желаят. Затова имат склонност да бъдат взискателни и се чувстват оскърбени, когато другите не се съобразяват с техните желания, макар че са с добри сърца. Те имат много емоционална енергия и често нараняват другите, без дори да го осъзнават. Родените със северен възел във Водолей са специалисти в използването на енергията на своите скрити желания, за да получат резултатите, които искат, но в това прераждане са тук, за да споделят силата на тяхната воля с другите. Те трябва съзнателно да се съсредоточат върху хората, с които общуват, да ги окуражават да изявяват собствените си нужди и мечти!

Увереност и сила на волята

Тъй като родените със северен възел във Водолей са развили прекалено своята упоритост в миналите животи, в това прераждане тя понякога е извън контрол – те се опитват да променят нещата, дори и противно на техните интереси, единствено в името на промяната. Те могат да прекарват чудесно в приятна обстановка, когато внезапно тяхната воля се проявява и започва да изисква. Това може да бъде много смущаващо и най-добрият изход за хората с лунен възел във Водолей е отново да установят равнопоставеност и когато открият, че подобно нещо се случва да го разпознаят: „Съжалявам, това е моята невероятна упоритост, която отново излиза от контрол. Каква каза, че е твоята идея?“

Тези хора са били също добре известни художници и други творчески личности в миналите животи. Това им е дало възможност да развият гордостта си и арогантно да налагат своите разбирания на другите. Силната им воля работи в тяхна полза, когато се прилага за постигане на една цел, тъй като им дава сили и решимост да видят как да осъществят трудните проекти, но упражнява отрицателно влияние върху тях, когато се разпростира, без да прави разграничения в другите области на техния живот. Те са прекарали много животи в усилия да изграждат своето его, решимост и лична воля и са загубили чувството си за принадлежност към групата. Затова в настоящото прераждане трябва съзнателно да разширяват своето мислене и да обръщат внимание на личните нужди на всички.

Необходимо е да се стремят да осигуряват общото добруване на хората, за да бъдат подкрепяни от тях. Проблемите възникват, когато се опитват да контролират всяка стъпка, предприета в името на техните желания. Ако се опитат да контролират процеса, настъпва объркване. Онова, което искат, е правилно, но те се учат да дават свобода на начина, по който то ще се прояви. Вселената иска нуждите им да бъдат задоволени и когато научат, че тяхното его не е най-важно на света, всичко към което се стремят, ще дойде при тях.

Родените със северен възел във Водолей имат силна вътрешна увереност в собствената си сила да преодоляват пречките в живота. Може би затова са така невероятно жилави и могат да се измъкнат от катастрофите с щастливо сърце и дух, необходим, за да продължат към следващото приключение. Те съвсем точно преценяват своите дарби и потребности и след това се насочват към постигане на положителни резултати. Не търсят сигурност с помощта на традиционни средства, а зависят от собствения си ум, за да изградят съдбата си.

В миналите животи тези хора са правили всичко сами и това е една от причините, поради които са толкова упорити. Те продължават, докато не постигнат желания резултат или докато не видят, че пречките са много големи и просто трябва да се откажат. Когато най-накрая наистина се откажат от нещо, което не дава резултати, те виждат по-добър отговор защо нещата не са се получили така, както те са искали. И тогава наистина получават помощ: ангелите и собствената им интуиция ще им покажат цялостната картина и тогава те могат да разчитат на помощ от приятели, които споделят същите идеали. В този живот не трябва да правят всичко сами, а да позволяват на другите да им помагат за постигане на целите, което създава положителна енергия у тях и у другите.

Поемане на рискове

Родените с лунен възел във Водолей мразят да губят, когато поемат рискове. Дори когато играят най-обикновена игра на карти или хазарт с малки залози – винаги когато става въпрос за пари, тези хора не могат да се нарекат спортсмени. Те приемат всичко прекалено сериозно и забравят, че това е игра. Те са били отдадени на хазарта в миналите си животи и сега не се страхуват да поемат рискове. Но в резултат на липсата на обективност често нямат успех в подобни начинания в този живот.

Тези хора никога не спират, за да помислят за потенциалните бедствени последствия от поетия риск – последствия, които карат хората от другите възлови групи да настръхват! Те смятат, че не могат да стигнат до поражение. Често не намаляват скоростта, за да преценят шансовете си и да претеглят възможностите за успех, както и да направят една практическа преценка, която да вземе под внимание желанията на другите. Те чувстват един невероятно силен поток емоционална енергия и скачат надолу с главата.

Същото се отнася и за любовните им връзки. Когато се преизпълнят със страст, те искат да скочат и 100 % да се отдадат, а техният ум създава най-невероятни фантазии, за да поддържа тръпката им. Те виждат само положителните качества в другия човек и го поставят на пиедестал, като връзката им се превръща в нещо по-голямо от живота – това създава емоционална натовареност, към която тези хора са пристрастени. Те толкова всеотдайно и бързо се влюбват, че залозите за това дали ще спечелят, или ще загубят предмета на любовта си са преувеличени. Това разпалва тяхната фантазия и те често откриват, че се намират в центъра на драма, в която са единственият играч. Същото се отнася и за бизнеса. Ако си мислят, че ще направят страхотен удар като следват своите хазартни инстинкти, обричат дейността си на загуба. Важно е да отделят време и да не предприемат хазартни ходове като използват повече ресурси, отколкото могат да си позволят да загубят, независимо дали става въпрос за парите, или за сърцата им.

Когато хората със северен възел във Водолей сляпо следват своята страст (върховното чувство, което съпровожда изглеждащата на пръв поглед лесна печалба), те винаги губят, независимо дали ситуацията е любовна авантюра, или става въпрос за финансов хазарт. Когато избликне страстта, техният най-добър изход е да намалят скоростта и да преценят риска. И тогава ще получат по-голяма яснота и ще вземат по-мъдро решение. Те губят само когато тяхната единствена цел е получаването на удоволствие. А когато залозите им са по-високи и алтруистични, когато те обективно осъзнават ситуацията, в която се намира другият човек, това им помага да действат правилно, защото имат по-широк поглед и могат да изберат успешна стратегия.

Свръх развито его

Родените със северен възел във Водолей са прекарали толкова много минали животи в развиване на своето его, че свръхегото им е било пренебрегвано. (Тук се имат предвид първичните нужди и желания, егото като аспект на същността, което посредничи между тези желания и външния свят, и свръхегото, което е отговорно за осъзнаване на нуждите на другите, обществените норми и т.н.)

Всички минали животи, в които тези хора са развивали своето его, са им дали сила да получат онова, което искат. Но понякога са ставали прекалено нетърпеливи да се сдобият с желаното и не са се спирали, за да преценят дали то отговаря на действителните им нужди. Или може да не са получавали каквото искат, защото са пренебрегвали свръхегото си и са забравяли да запитат себе си дали онова, което искат, ще бъде от полза или ще навреди на другите хора. В това прераждане родените със северен възел във Водолей е необходимо да развият връзка със свръхегото си. Колкото по-силна е връзката, толкова по-ефективно могат да използват егото си в настоящия живот.

Основният урок на родените с лунен възел във Водолей е да превърнат своето свръх активно его в средство за подпомагане еволюцията на човечеството. За да се управлява това его, е необходима духовна връзка и строга самодисциплина. Те просто не бива да се отдават на дребни, отрицателни емоции. Тези модели на мислене подхранват тяхното его, но нараняват сърцата им. Другите могат и да преодолеят това, но хората с такава възлова позиция няма да успеят. Те имат едно свръхизобилие от творческа енергия, пренатоварени са с нея, и върху каквото се съсредоточат, то винаги се развива и започва самостоятелен живот. Затова трябва да обърнат гръб на мислите, които ги изпълват със злоба, арогантност и горделивост – за тях е опасно да се отдават на отрицателни емоции.

Те имат всички възможности да използват могъщата си воля в този живот – да не подхранват егото си с мисли, които ще им пречат. Например, когато нещата не се развиват по начина, по който те искат, имат склонност да обвиняват другите за нежеланите резултати и започват да се чувстват объркани. Това е моментът, в който трябва да спрат с отрицателните чувства и да си припомнят: „Не зная какво трябва да правя.“ Тази мисъл, дошла в ключов момент, възпира прекомерната им воля и им носи спокойствие.

Твърденията са отлично средство, което може да им помогне да се освободят от отрицателни мисли: „Изпълнен съм с любов и нежност. Любовта е завладяла цялото ми същество.“ След като си наложат да повтарят тези мисли през деня, те могат отново да се свържат със своята истинска природа.

Родените със северен възел във Водолей могат също да работят, за да се освободят от капана на своето его като спрат да осъждат и да се сравняват с другите хора, „Е, тя е по-добре материално от мен. Тя получава повече обществено признание, повече пари, има повече собствености…“ Подобни сравнения ги дразнят и будят завист в тях. Те могат да погледнат в някой друг и да си кажат: „Тя има не толкова престижна работа като мен и печели по-малко пари, няма толкова добра връзка…“ и така да се възгордеят. Хората с лунен възел във Водолей винаги губят, когато сравняват по този начин, защото така пречат на истинската обвързаност или взаимната помощ. И ако ненавиждат някой от близките си хора, самите те не се чувстват добре.

За да избегнат този капан, те трябва да осъзнават кога се държат по подобен начин и незабавно да преминат към други мисли: какво да направя за вечеря, какво трябва да свърша в работата и т.н. Също така трябва да осъзнават, че независимо дали един човек копнее да стане президент на Съединените Щати, учи в колеж, или изкарва достатъчно пари, за да храни семейство, борбата е една и съща. Ако родените с такова разположение погледнат отвъд външната обвивка и осъзнаят, че ние всички имаме едни и същи битки, ще могат да се отпуснат и отново ще се почувстват равни с другите.

 

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.