Северен възел в Козирог

♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦

1 юни 1916 до 13 февруари 1918 Козирог

♦♦♦

9 март 1935 до 14 септември 1936 Козирог

♦♦♦

10 октомври 1953 до 2 април 1955 Козирог

♦♦♦

28 април 1972 до 27 октомври 1973 Козирог

♦♦♦

19 ноември 1990 до 1 август 1992 Козирог

♦♦♦

22 август 2009 до 3 март 2011 Козирог

♦♦♦

27 март 2028 до 23 септември 2029 Козирог

♦♦♦

19 октомври 2046 до 11 април 2048 Козирог

♦♦♦

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В КОЗИРОГ

и Северен възел в Десети дом

(и Слънце в Рак)

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете свои скрити дарби и таланти.

• Самоконтрол

• Поглед върху живота от позицията на възрастен

• Самоуважение

• Ориентираност към целта

• Разумни подходи към разрешаването на проблемите

• Спазване на ангажиментите и обещанията

• Освобождаване от миналото

• Грижа за себе си

• Поемане на отговорност за успеха

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези качества може да ви помогне да направите живота си по-лек и радостен.

• Зависимост

• Лесна промяна на настроенията

• Несигурност, която води до бездействие

• Ограничаване в резултат на страх

• Използване на миналото, за да се избегне настоящето

• Изолация – прекарване на твърде много време вкъщи

• Липса на самоуважение

• Избягване на личния риск

• Контролиране на другите чрез прекомерна емоционалност

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на родените със северен лунен възел в Козирог е, че не съзнават своята зависимост. Желанието, което ги изпълва („Ако няма някой, който да се грижи за мен, няма да оцелея.”) може да ги заведе в капана на едно безкрайно търсене на сигурност. („Ако само мога да имам достатъчно здрава основа, ще се сдобия с енергията, от която се нуждая, за да поема отговорност за своя живот.“) Те развиват емоционална зависимост от другите, което насилва хората да се превръщат в основа на тяхната сигурност. Но това е бездънна яма: те никога няма да бъдат достатъчно сигурни, за да се почувстват в безопасност, и затова никога няма да спечелят сигурността, от която си мислят, че се нуждаят, за да се превърнат в способни възрастни и да поемат отговорност за своя живот.

Това, което не бива да забравят, е, че в определен момент те трябва просто да рискуват, да поемат отговорност за последствията. Когато родените със северен възел в Козирог видят една цел, която е изключително важна за тях, и започнат да работят за постигането й, те се сдобиват със самоуважението и куража, от които се нуждаят, за да живеят отговорно. Факт е, че след като веднъж поемат отговорност, те се чувстват сигурни и могат да контролират собствената си съдба.

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е една среда, в която да се чувстват сигурни, защитени, да усещат, че за тях се грижат и ги обичат – място, на което чувстват, че изцяло принадлежат. За да постигнат това, те трябва да имат желание да се отърват от идеята, че един специален човек или група хора може да им осигури това, само защото те си мислят, че се нуждаят от него. Вместо това родените с лунен възел в Козирог трябва да поемат отговорност и да постигнат онова, което им е необходимо. Като преследват една цел, която ги зарежда с енергия, или като открият идеал или сбор от принципи, които изграждат тяхното самоуважение, те ще развият чувство, че принадлежат към всяка ситуация, в която попадат.

Хората със северен възел в Козирог трябва да открият един център зад своите разпилени емоционални нужди и тези на хората около тях. Когато те влязат в съзвучие с по-висшите принципи или духовни вярвания, се чувстват защитени и енергията им се подхранва.

Таланти/Професия

Тези хора преуспяват като началници – ръководството, говоренето пред публика, политиката и предприемачеството са добър избор за тях. Другите искат да им помагат за постигането на целите им, тъй като родените с лунен възел в Козирог се отнасят към подчинените си с разбиране. За да постигнат успех във всяка област, тези хора трябва да бъдат отговорни са собствената си частица от пъзела.

Освен това хората с тази възлова позиция имат прекрасно Развити способности да изпитват съчувствие. Те винаги разбират чувствата на другите и когато използват тази способност, за да управляват една ситуация, тяхната чувствителност окуражава хората да им помагат с добра воля и ентусиазъм, „Но ако започнат работа в професии, където крайната цел е да се грижат за хората, те често се оплитат в чувства на безпомощност, защото не могат да се справят със ситуацията. Тези хора се чувстват по-добре в професии, които са ориентирани към задачи, или постове, които им помагат да използват своята чувствителност, за да организират другите да работят с необходимата любов в името на определена цел.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Козирог

• „Не мога да контролирам другите, но мога да контролирам себе си.“

• „Като се освободя от миналото, аз се справям по-ефективно с настоящето.“

• „Когато поема отговорност, аз печеля.“

• „Когато уважавам себе си, съм на правия път.“

• „Не трябва да завися от никой друг да се грижи за мен.“

• „Мога да поема отговорност в тази ситуация.“

• „Аз съм отговорен за вътрешния си мир.“

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Родените със северен възел в Козирог са прекарали много минали животи в грижа за домакинството: като централни фигури в дома или във фермата те са били изцяло обвързвани със своето семейство или клан. При тези взаимоотношения представителите на тази възлова позиция са развили естествено разбиране как действат механизмите в едно семейство и емоционална настроеност на честотата на другите, която е характерна за тази група хора с еднакво по знак възлово разположение. Но те не са имали много опит като самостоятелни личности, И макар че в този живот най-голямата им радост ще дойде, когато са сред обществото, проблемът за тях е да бъдат изведени от домовете си. Като се отказват от опита си за живот вътре в семейството, те жертват своето чувство за компетентност и самоуважение. В това прераждане те се учат да бъдат отговорни за собствената си съдба.

В миналите животи домът е бил всичко за тези хора и за всички техни нужди са се грижили членовете на семействата им: те са били хранени, обличани, с осигурен подслон и защита. Затова са дошли в този живот с невероятна зависимост и гледат на другите като на хора, които могат да им помогнат да изградят живота си. Когато нещата не вървят така, както искат, те реагират прекалено емоционално и подсъзнателно се надяват, че другите ще видят колко са разстроени и ще променят своето поведение. Но другите хора възприемат това като средство за контрол и нямат желание да моделират своето поведение така, че да задоволят родените с лунен възел в Козирог.

Тези хора учат, че за да успеят в живота, трябва да подхождат към една ситуация отговорно. Те трябва да се отърсят от всички склонности да манипулират хората чрез емоционални изблици и вместо това да подхождат към тях с авторитет – със спокойно самоуважение, освободено от емоционални реакции. Това е страничен продукт от поемането на отговорност за себе си и преследването на собствените житейски цели. От тази отговорна позиция те могат да се обвързват като равни, без да зависят от целите на другите за своята сигурност.

Семейна карма

Тези хора имат трудна семейна карма. Много често те са родени в семейства, в които някои от близките им има емоционални проблеми. Затова те са пресушени от безкрайните нужди на тези около тях, тъй като се грижат за чуждите проблеми, а не се чувстват способни да им помогнат да се променят.

От миналите животи родените с лунен възел в Козирог толкова са свикнали да помагат на членовете на семействата си, че са загубили чувство за собствените си интереси. Затова в този живот те имат склонност да се сблъскват с трудности когато прекалено се сближат с хората от непосредственото им семейно обкръжение.

Всъщност проблемът не е близостта а по-скоро тяхното подсъзнателно намерение: „Ако успея да помогна на този човек, най-сетне ще мога да се погрижа за собствения си живот, да преследвам личните си цели и да живея сам за себе си!“

Поради този подсъзнателен мотив, тяхната подкрепа за членовете на семейството им има неприятна емоционална сила. Те искат да приключат с това, за да могат да живеят своя собствен живот. Проблемът има две страни: първо, опитват се да подредят живота на другия човек и това е начин да се отложи поемането на отговорност за собствения им живот; и второ в опитите да се помогне на някой друг постигнатият успех е недозрял, защото те все още не са се научили как да го прилагат към себе си.

Първата работа за тези хора е да решат да се отдалечат от пълното емоционално обвързване с тяхното семейство. След като веднъж се освободят, те са в състояние да работят, за подобряване на своя живот. За тях е разумно да бъдат във връзка с членовете на семействата си и те могат обективно да разберат емоционалните нужди на другите като наблюдават отстрани. Когато тяхното щастие вече не зависи от разрешаването на проблемите на всички членове на семейството, те стават доста умели в управлението на семейните дела, което води до продуктивни резултати за всички заинтересовани.

Ако родените със северен възел в Козирог могат да управляват семействата си така, както управляват бизнеса си, семейният им живот ще бъде невероятно успешен. В действителност те са експерти мениджъри, тъй като имат естествено разбиране за хората и могат внимателно да се обвържат с другите и да се обединят за постигането на една цел по начин, който не наранява чувствата на другите. Те трябва да се отнасят и към членовете на семействата си по този начин: от авторитетна позиция, а не водени от нужда. За да сторят това, те трябва да открият каква е целта на другия човек и обективно да го подкрепят в постигането й. Друга алтернатива е да имат определени цели при управлението на семейство, да поемат ролята на водач и да улеснят членовете му да постигнат целите си, когато са в съзвучие с интересите на всички.

Емоционална чувствителност

Тези хора са безкрайно чувствителни към собствените си емоции и тези на другите. Поради тази вътрешна способност за съзнаване, те разбират защо хората се разстройват и не могат да вършат онова, което трябва. Те до такава степен разбират причините, поради които хората пропадат, че често приемат прекалено емоционално собствената си неискреност. Когато имат лош ден или не се чувстват достатъчно дисциплинирани да се трудят, за постигане на целта си, те прилагат същото разбиране и съчувствие към себе си като извинение за отлагане на преките действия – и това се превръща в саморазрушително бягство!

Родените с лунен възел в Козирог са изключително настроени към емоционалната обвързаност и разбират как чувствата на хората могат да повлияят на другите. Това е едновременно и предимство, и недостатък.

Положителната страна е, че то помага животът им да бъде по-гладък. Недостатъкът е, че понякога са чувствителни повече към другите хора, отколкото към себе си – и това може да бъде изтощително. Родените със северен възел в Козирог не могат да се справят с отрицателната енергия, затова те нагласяват собственото си поведение – техните планове и личната си посока, така че да угодят на другите. По този начин те не трябва да се справят с емоционалния стрес на другите – но лесно могат да завършат, контролирани от чувствата на всички около тях.

Тези хора поемат лична отговорност за настроенията на околните; искат да ги направят щастливи, за да могат и те самите да се почувстват по-добре! Родените с лунен възел в Козирог не могат да отделят себе си от общото настроение на хората в непосредствена близост. А другите може да не са съгласни, че не им е позволено да изразяват истинските си чувства, защото това разстройва хората с това разположение.

Например, ако един член на семейството покани жена с такава възлова позиция на вечеря и тя не иска да отиде, обикновено го прави, защото иска да избегне отрицателните чувства. Тези хора живеят като избягват всичко, което може да създаде емоции – в тях или в другите. Това е още една техника да се избегне отговорността: те не искат да вземат решения, защото се страхуват, че всяко решение може да предизвика отрицателни чувства в някой друг.

Хората със северен лунен възел в Козирог се учат да не контролират настроенията на другите хора и просто да позволят на тези около тях да изживяват личните си чувства. Понякога хората трябва да изживяват отрицателни емоции, за да разрешат важни проблеми.

Когато представителите на тази възлова позиция се опитват да блокират този опит, те ограбват на другия човек възможността да израсне. Ако някои постави ръка върху горещата плоча на печката и се изгори, това го учи, че не бива да поставя ръката си там. Същото важи и за емоционалната сфера. В голяма степен тези хора действат, водени от своите емоции, а в този живот при подобни ситуации те задължително губят. Уникално предизвикателство за тях е да поемат отговорност за своите емоции, вместо да се чувстват като жертви на другите, и да позволят на хората около тях да поемат отговорност за собствените си чувства и така да израстват и да се развиват.

Справяне с емоционалната енергия

Родените със северен възел в Козирог са много емоционални. Те плачат, когато гледат филми или четат тъжни истории; техните чувства винаги са на повърхността, готови да избухнат. Те могат до такава степен да бъдат завладени от техните емоции, че да не мислят, да не действат и да не знаят защо. Това може да се случи, когато са изправени лице в лице с лична загуба или в работата си се намират в ситуация, която включва конфронтация или трудно задължение; те изглежда, че не могат да контролират ситуацията – тя просто им се изплъзва.

Когато техните емоции вземат връх може да им помогне да се съсредоточат върху успокояване на дишането. Те трябва да се отпуснат, да се съсредоточат върху освобождаването от мислите, които ги изнервят, и да си представят картини от моментите, които са ги карали да се чувстват щастливи и спокойни: красива планина, морски бряг и подобни. Тогава ще се успокоят и отново ще могат да действат правилно.

Когато се изправят лице в лице с обстоятелствата, които изискват от тях да поемат отговорност, те си мислят, че е невъзможно да контролират ситуацията и започват да се паникьосват. Те си мислят за възможните отрицателни последици, страховете и несигурността нарастват и всички мускули в тялото им се напрягат. Затова, когато емоциите започнат да ги завладяват, трябва съзнателно да дишат с пълни гърди, да се отпуснат и да се издигнат над тях. Хората с лунен възел в Козирог могат да си представят как стават по-големи от своите чувства и си връщат спокойствието.

Никога не бива да си позволяват да изпадат в отчаяние. В този смисъл те могат да забележат, че когато позволят нещо да стане невероятно важно за тях, стават тревожни. Осъзнаването на това може да доведе до значителна промяна при поддържане спокойствието на ума им.

Страх от отхвърляне

Родените със северен възел в Козирог ненавиждат възможността да бъдат отхвърлени – и дори от мисълта за отхвърляне ги побиват тръпки. Ако някой ги отхвърли, те не само се чувстват зле, но и смятат, че вината е тяхна. Тези хора са толкова несигурни и изплашени от отхвърлянето, че навлизат в дадена ситуация много предпазливо.

Част от този страх от отхвърляне произлиза от миналите им животи, когато са били предпазвани като с щит от по-силните членове на техните семейства. Тези хора са придобили усещане, че сами по себе си нямат голяма стойност. Тяхната реакция е нерационална, но тя засилва вътрешния им страх, и когато мислят, че някой ги е отхвърлил, не могат да спят по цяла нощ! Затова е разбираемо защо хората с такава възлова позиция не обичат да отхвърлят другите. Те имат склонност да поемат отговорност за чувствата на околните и прекарват дълго време в размишления за причините, с които да оправдаят защо са отхвърлили някого. Те знаят какви чувства изпитват в подобни ситуации и мислите за това какво ще изпитат другите може да ги разстроят за дълго време.

Да вземат решение за поемане на отговорност ще даде сили на хората със северен възел в Козирог да се издигнат над тревогите си и да предприемат стъпки, за да разрешат трудните ситуации по отговорен начин. В личните взаимоотношения, където се е появило недоразумение, те могат да поемат инициативата и да се обадят на другия човек: „Разтревожен съм, защото може би има недоразумение, и искам да знаеш, че никога няма умишлено да нараня чувствата ти.“ Или: „Мисля, че между нас има недоразумение, и не искам да се чувстваш отхвърлен.“

Ако те изхождат от позицията на отговорността, за да създадат взаимна хармония, ще знаят какво да кажат. Ако в момента са прекалено разстроени за разговор, най-добре е да почакат, докато се успокоят. Те могат да си кажат: „Нищо не мога да направя точно сега, за да се подобрят отношенията ни. Затова ще звънна утре и ще разреша проблема по начин, който да покаже моята загриженост.“

Живот със спомените

Родените със северен възел в Козирог са толкова отворени за своите чувства, че са склонни да се отдават на чувства от миналото си. Те не искат да забравят щастливите мигове, защото не знаят какво ще се случи в бъдещето. Обикновено изобщо избягват да мислят за него. Но докато не започнат съзнателно да си представят положителните събития в бъдещето, тяхната единствена реалност е миналото и настоящето. Когато настоящето не ги прави щастливи, те се затварят и започват да си спомнят миналото. Този процес не е здравословен за тях, защото им пречи да предприемат конструктивни действия в настоящето.

Когато погледнат обратно към миналото, тези хора се стремят да изживеят същите спомени и чувства на радост и любов. Но те съзнават и нещата, които не са направили тогава, а биха желали да са изживели, и това ги кара да изпитват угризения. Тяхната сила да поемат отговорност в настоящето отслабва. Те не бива да забравят, че неприятностите в миналото са възникнали само защото тогава не са имали просветлението, за да знаят какво трябва да правят.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.