Северен възел в Стрелец

♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦ 

10 Май 1899 до 21 Януари 1901 Стрелец

♦♦♦

14 февруари 1918 до 15 август 1919 Стрелец

♦♦♦

15 септември 1936 до 3 март 1938 Стрелец

♦♦♦

3 април 1955 до 4 октомври 1956 Стрелец

♦♦♦

28 октомври 1973 до 10 юли 1975 Стрелец

♦♦♦

2 август 1992 до 1 февруари 1994 Стрелец

♦♦♦

4 март 2011 до 29 август 2012 Стрелец

♦♦♦

24 септември 2029 до 20 март 2031 Стрелец

♦♦♦

12 април 2048 до 14 декември 2049 Стрелец

♦♦♦

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В СТРЕЛЕЦ

и северен възел в девети дом

(и Слънце в Близнаци)

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да откриете скритите си дарби и таланти.

• Осланяне на интуицията, пророчески способности и невидимо напътствие

• Да говорите от позицията на висшата осъзнатост.

• Спонтанност – развиване на чувство за свобода и желание за приключения

• Директна комуникация, освободена от цензуриране

• Вяра в себе си

• Прекарване на определено време сами и сред природата

• Търпение

• Интуитивно слушане – способност да се чуват посланията зад думите

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези тенденции може да ви помогне да направите живота си по-лесен и приятен.

• Непрекъснато премисляне на това, какво имат предвид другите

• Нерешителност

• Безкрайно търсене на нова и нова информация

• Казване на онова, което другите искат да чуят

• Неоценяване на интуитивното познание за сметка на логиката

• Клюкарство

• Нетърпение – желание да се получат незабавни отговори

• Вяра в чуждите възприятия вместо в собствените – включително и възприятията на другите за вас самите

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на хората, родени със северен лунен възел в Стрелец, е необходимостта им от сигурност. („Ако мога да разбера какво другите хора мислят и след това да кажа подходящото нещо, за да могат те да се съгласят с моите идеи, аз винаги ще се чувствам сигурен.“) Това може да ги въвлече в капана на едно безкрайно търсене на информация. („Ако можех само да получа достатъчно факти, щях да мога да открия истината и след това ще зная какво да правя.“) Но това е бездънна яма: те никога няма да могат да четат в мозъците на другите хора достатъчно добре, за да бъдат сигурни, че ще кажат правилното нещо. Те трябва да спрат да се опитват да контролират и да се осланят на собствената си интуиция. Вярата и действията от позицията на собствената им истина им носи цялостност, която ще привлече към тях подходящите хора, за да им помагат да спечелят сигурността и спокойствието на ума, от които се нуждаят.

Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да имат достатъчно информация, за да знаят каква е истината. В определен момент родените с лунен възел в Стрелец просто трябва да отидат отвъд логиката, да се осланят на интуицията и да действат така, както по-висшата истина им казва. По ирония на съдбата, когато имат вяра в духовните напътствия, те ще се сдобият и с правилен поглед за онова, което се случва около тях.

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е да се чувстват обвързани с другите, докато дълбоко в душата си остават себе си. Те искат пълното съгласие на всички около тях – всеки да разбира тяхната гледна точка, да ги приема и подкрепя и да оценява позитивната им мотивация. За да постигнат това, те се опитват да манипулират хората да мислят по техния начин. Като използват таланта си да разбират околните, родените с лунен възел в Стрелец мислят, че техните правилни думи ще накарат другите да променят мислите си и да се съгласят с тях. Но това не дава резултати; за да постигнат тези цели, те трябва да съсредоточат вниманието си отново върху своята истина.

Когато родените със северен възел в Стрелец изричат думите, които интуитивно чувстват, ситуациите, в които се намират, се изпълват с хармония. Ако живеят и говорят от позицията на Висшия си Аз, неподходящите хора около тях се отдръпват и се появяват нови, чиито виждания са по-съвместими с техните. Когато хората с лунен възел в Стрелец действат в съзвучие с висшата истина, другите, които са настроени по подобен начин, ги разбират със сърцето си и се оказват най-надеждните приятели, тъй като споделят същите духовни Ценности.

Таланти/Професия

Тези хора имат силна интуиция и са превъзходни в психичните области като предават информация и служат за канал на другите с помощта на интуитивната си осъзнатост. Те могат също да имат огромен успех в ситуации, които включват взаимоотношения с чужди държави. Родените със северен лунен възел в Стрелец са най-щастливи и имат най-голям финансов успех, когато използват таланта си да намират разрешения. Добрите избори за тях са: адвокат, религиозен или духовен водач, преподавател, издател или работа в рекламата.

Във всяка от тези дейности те ще представят идеи на масова публика или кауза, в която вярват.

Хората със северен възел в Стрелец имат вътрешен талант да разбират мислите на другите, така че могат да предвидят вероятните резултати – онова, което е „написано на камъка“. Когато изричат своите истини, те преминават през интуитивен процес и естествените им комуникативни способности създават ситуация, от която печелят всички. Но ако работят в професии, където разбирането и съобщаването каква е целта на другите трябва да бъде краен резултат, те може и да не успеят. Преподаването на точни науки или писането на проекти, които са свързани по-скоро с фактите, отколкото с вдъхновението, могат да ги накарат да чувстват безпокойство и страхове да не бъдат неочаквано наранени. Те се чувстват по-добре, когато използват вътрешно присъщите си способности за писане или говорене като средство за изразяване и осъществяване на по-висшите истини.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Стрелец

• „Когато следвам собственото си чувство за истина, аз печеля.“

• „Моята интуиция ще ми покаже правилния път спонтанно, така както събитията се случват.“

• „Когато позволя на другите да бъдат себе си, аз съм свободен.“

• „Когато вярвам на интуицията си и изричам онова, което мисля в момента, аз печеля.“

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Родените със северен лунен възел в Стрелец са прекарали много минали животи, когато от жизнена важност за тях е било да разбират как мислят другите: като учители, писатели, оратори или са работили в областта на продажбите. Учителите не са успявали, докато не са разбирали мисловния процес на учениците си, и не са споделяли своята информация по такъв начин, че те да могат да я възприемат.

Родените със северен възел в Стрелец са дошли в това прераждане с таланта да виждат гледната точка на всички останали, но с течение на времето са загубили връзка със собствената си истина. Сега те трябва да се свържат с тяхната духовност – и да преоткрият себе си.

Талантът за разбиране означава също, че тези хора могат да говорят с всеки за всичко. Способни са да видят мислите на другия човек и да поддържат разговор с часове като карат събеседника си да се чувства удобно в процеса на една свободна размяна на мисли в приятелски разговор.

Но те до такава степен разбират мислите на другите, че често се опитват да превеждат техните идеи. Те мислят, че трябва да изрекат думите на другия човек, за да бъдат разбрани, и скоро се загубват и забравят какво наистина искат да кажат. Затова, когато схванат нещо с интуицията си, те трябва да го изрекат направо, без да се опитват да редактират или „превеждат“.

Нерешителност

Родените с лунен възел в Стрелец трудно вземат решения. Те са свикнали да виждат и двете страни, затова, дори когато знаят какво да правят, те ще видят и алтернативната гледна точка и ще се объркат. Например, ако се питат: „Да отида ли на това парти, или да си остана вкъщи и да почивам?“, те ще имат едно инстинктивно знание или чувство, което им казва кой избор ще ги направи щастливи. Но когато започнат да се съмняват: „Да, ще бъде добре да си остана вкъщи, защото се нуждая от почивка, но ако не отида на партито, може би ще пропусна нещо… От друга страна, наистина трябва да си почина – три вечери подред излизах… Но на това парти могат да присъстват някои много интересни хора… и т.н. и т.н.”

Скоро те съвсем ще се объркат. За да избегнат подобен проблем, те не трябва да позволяват на себе си да се съмняват в първото си решение. Тяхната интуиция е почти 100 % вярна. Те се учат да я разпознават, да се осланят на нея и да я оставят да ги води. Допълнително те имат нужда от вярата, че няма да пропуснат нищо или никой, с когото наистина е предопределено да се срещнат. Когато следват спонтанното си вътрешно знание, ще чувстват, че са на правия път.

Тези хора са нерешителни, защото мислят за толкова много причини, поради които трябва да вървят в една посока. Нищо за тях не е просто да и не – при тях е „да, поради това и това“ и „не, поради нещо друго“ – докато нещата така се заплетат, че те изобщо не могат да решат.

Премисляне

Родените със северен възел в Стрелец преминават през дълъг и съсипващ нервите процес на непрекъснато премисляне по отношение на себе си и другите, вследствие на тяхната несигурност. Те не вярват на интуицията си. В миналите прераждания толкова са били свикнали да бъдат част от живота и идеите на другите хора, че сега са загубили връзка със собствената си идентичност. Всичките им минали животи, когато са се идентифицирали с обществото, са ги научили да се осланят на другите. Но сега трябва да разчитат на себе си, без да се опитват да обясняват собствената си интуиция. Когато прилагат логика към интуицията си, те още повече се объркват.

Този процес е много болезнен. Хората със северен възел в Стрелец се изпълват с невероятни вътрешни конфликти и чувстват, че нямат стабилна основа. Те могат да видят „за“ и „против“ за всяко решение и след като са премислили всички възможни проблеми, им изглежда, че това е ситуация, от която никой не печели. Целият процес се свързва със загубата: Какво ще загубят при всеки от различните варианти? Като се съсредоточат върху отрицателните аспекти, те стават все по-несигурни.

Но онова, което тези хора наистина искат, е да спечелят. Те трябва да останат концентрирани върху целта си и когато вземат предвид и останалите хора, трябва да решат кой ще им помогне да постигнат желаното. Факт е, че в мига, когато вземат твърдо решение, Вселената започва да ги подкрепя и всичко върви гладко и прекрасно!

Но преди да стигнат до този момент, те подлудяват хората около себе ги, защото искат да проверят решението си с всеки, когото познават. Техните добри приятели могат да разберат и с любов да ги насочат обратно към първоначалното интуитивно решение. Родените със северен възел в Стрелец имат нужда от много повече помощ, за да осъществят мечтите си, отколкото съзнават. Те се нуждаят от духовна подкрепа – направо от Вселената – за да постигнат целите си, и в този живот това е възможно, ако са достатъчно отворени, за да го приемат.

Те се учат, че за да направят следващата стъпка към мечтата си, е необходимо да забравят предходната. Загубата винаги е част от една по-голяма печалба. За да се радват на ползите от един независим живот, те трябва да се отърсят от зависимостта от техните родители; за да се наслаждават на ползите на едно повишение, те трябва да се освободят от предишната си работа. Хората с лунен възел в Стрелец трябва да останат съсредоточени върху печалбата – новото израстване, среда и хора, които са около тях – докато работят в името на своите цели и следват спонтанните си вътрешни импулси.

Родените със северен възел в Стрелец имат нужда да превключат чувството си за отговорност от предизвикване на желаната реакция към това да бъдат верен канал за своя дар – вътрешното напътствие. Вместо да се грижат за нещата, в този живот те трябва да бъдат инициатори. Ще бъде толкова просто, само ако позволят на нещата да се развиват! Мигът, в който те вземат решение: „Избрах това“ или „Поемам по този път“, те се издигат до по-високо ниво. Тези хора не трябва да преминават през болезнения процес на преосмисляне на собствените си действия и идеи.

Всичко, което трябва да направят, е да вярват в интуитивното си чувство, да следват интуитивната си пътека и да използват логиката, за да определят най-добрия начин, по който нещата да се случват.

Когато се опитват да разберат как другите ще приемат ситуацията, онова, което виждат, е как околните ще реагират, преди те да са взели решение. Но когато те го направят, това действително променя реакцията на другия човек. Тогава родените с лунен възел в Стрелец не могат логически да предскажат как другите ще реагират. Всичките им изживявания, свързани с вземането на решения, ги връщат към същата гледна точка: в този живот за тях има резултат, когато вярват в своята интуиция и следват собствената си пътека.

Причина и логика

В резултат на миналите животи, когато са били сред обществото и са зависели от другите, тези хора са се научили как да се отнасят почти с всеки. И в миналите прераждания те са използвали дедуктивната причинно-следствена връзка, за да постигнат целите си. Те са идвали до заключение, което е било базирано на събраната информация и на осъзнаване на желанията на хората около тях. Техните решения са били основани на сложна система, при която са претегляли всички фактори, а това ги е водило до правилния отговор за всяка ситуация. Този процес е давал добри резултати в миналите животи: но в този живот дедуктивният подход няма да работи за тях. Онова, което е предопределено да им помогне, е индуктивното мислене. Този процес се основава на интуитивното знание за правилния отговор и използване на логиката, за да се определи как да се осъществят нещата на практическо ниво. То включва виждане първо на разрешението и след това работа в обратната посока, за да се определи как най-добре да се осъществи.

На хората със северен възел в Стрелец им е разрешено да постъпват нелогично в този живот. В миналите прераждалия те са използвали прекалено логиката си и сега всичко им се струва правилно по някакъв начин, защото могат да видят истината във всяка гледна точка. Следователно логиката не може да им помогне за вярно заключение.

Прекалените размисли създават на тези хора и други проблеми. На тях им е трудно да кажат „не“ само защото ненавиждат ситуацията да пропуснат потенциална възможност за нещо. Освен това те не искат да отблъскват добрата воля на другите. Но когато съобщават взетите решения, за тях е напълно нормално да не изтъкват всичките си логически причини. Те трябва просто да бъдат честни: „Благодаря за тази възможност. Това звучи чудесно, но чувствам, че точно сега трябва да поема в друга посока.“ Те ще бъдат изненадани колко лесно другите хора приемат техните решения, без да се налага да ги осъждат. Ако са притиснати, винаги могат да кажат: „Това е само чувство. Аз наистина нямам обяснение за него.“ Това е много по-добре, отколкото да правят неща, които наистина не искат, само защото не могат да измислят добро извинение, за да откажат. Това е по-добро и от лъжата: в това прераждане лъжите обикновено объркват тяхната идентичност.

Мисленето или говоренето за различните възможности не е продуктивно за родените със северен възел в Стрелец, а също така не дава резултати и когато показват възможностите за избор на другите. Те трябва да бъдат директни: „Това е, което искам, и го искам сега.“ Ако на другия човек не му харесва, той ще се откаже и ще направи място за някой друг, с когото имат по-голяма съвместимост. Ако на другият човек наистина му харесва, той ще подкрепя и уважава тези хора и връзката ще стане по-близка.

Фактите също не помагат на тези хора, освен ако не ги използват като трамплин, за да се отдадат на интуитивния процес. Ако търсят все повече и повече факти, за да могат накрая да вземат решение, това ще бъде един безкраен процес.

Те никога няма да получат достатъчно информация, за да се чувстват сигурни в решенията си. Когато решението е основано само на информация, те променят своето мнение при получаване на нова информация. Но истината не се променя; затова, когато вземат решения, основани на вътрешното им чувство за интуитивно познание, те имат сила да се придържат към него. Например имах клиентка с такава възлова позиция, която страдаше от проблеми с храносмилателната система. Тя прочете камара книги но не можа да се излекува. Започваше по един начин, след това прочиташе нова информация, променяше мнението си и отиваше в друга посока. И тогава, един ден, тя започна програма, която беше в съзвучие със собствената й истина: тя пости в продължение на три дни и след това постепенно започна да въвежда в менюто си храни в определен ред, като обръщаше внимание как тялото й реагира на всяка от тях. Така успя да направи заключение – от собствения й вътрешен опит – коя храна й създаваше проблеми. Сега тя е решена 100 % (нещо рядко за хората с подобно разположение на възлите) да спазва своята диета, защото решението е основано на собствения й личен опит.

Ако тези хора наистина са загубили връзка със собствената си интуиция, те могат да направят списък на всички „за“ и „против“ по отношение на даден въпрос („Трябва ли да си купя нова кола?“, „Трябва ли да кандидатствам за тази работа?“) Те трябва да запишат всички „за“ („Новата кола ще увеличи самочувствието ми, ще ми даде по-голяма самоувереност, ще ми осигури надежден транспорт и т.н.“), както и всички „против“ („Ще трябва всеки месец да отделям допълнително пари, майка ми ще каже, че съм прекалено екстравагантен. Ще трябва да продам сегашната си кола и т.н.“), като не пропускат нищо. Това помага да се освободи съзнанието им от всички мисли и тревоги. И тогава, след като веднъж всичко е написано, те могат да се отдръпнат и да погледнат на ситуацията обективно. Този процес ги освобождава, помага им да видят по-широката картина и ги връща обратно към собствената им интуитивна истина.

Неправилно използване на разума

Обяснения

Прекалено многото обяснения обикновено не са от полза за хората със северен възел в Стрелец. Например, ако някой каже нещо, което интерпретират като противоречащо на тяхната цел, те настояват за пълно обяснение, да чуят какво другият човек е имал предвид. Родените с лунен възел в Стрелец ще го премислят отново и отново, като се опитват да използват логиката си и карат другия човек да изяснява своята гледна точка. Като насилват нещата по този начин, те в действителност правят онова, от което най-много се страхуват: превръщат негативните идеи в център и инфектират отрицателни изживявания във връзката си.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД (бившите Райфайзен и КВС), на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG20RZBB91551008379799, BIC RZBB BGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.