Северен възел в Скорпион

♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦ 

22 Януари 1901 до 21 юли 1902 Скорпион

♦♦♦

16 август 1919 до 7 февруари 1921 Скорпион

♦♦♦

4 март 1938 до12 септември 1939 Скорпион

♦♦♦

5 октомври 1956 до 16 юни 1958 Скорпион

♦♦♦

11 юли 1975 до 7 януари 1977 Скорпион

♦♦♦

2 февруари 1994 до 31 юли 1995 Скорпион

♦♦♦

30 август 2012 до 18 февруари 2014 Скорпион

♦♦♦

21 март 2031 до 1 декември 2032 Скорпион

♦♦♦

15 декември 2049 до 28 юни 2051 Скорпион

♦♦♦

 

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В СКОРПИОН

и Северен възел в Осми дом

(и Слънце в Телец)

 

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете свои скрити дарби и таланти.

• Самодисциплина

• Избиране на конструктивна промяна

• Освобождаване от всичко, което води до застой и липса на енергия

• Освобождаване от ненужните вещи

• Наслаждаване на нещата, без да е необходимо да ги притежавате

• Приемане на подкрепа от другите (идеи, пари, възможности)

• Наслада от високорисковите ситуации, които ви карат да се чувствате живи

• Осъзнаване на чуждата психология (желанията, исканията, нуждите и мотивите на другите)

• Отвореност към партньорство, подкрепа и обединяване на сили с другите

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези склонности може да ви помогне да направите живота си по-лек и радостен.

• Пристрастеност към удобството и нежелание за промяна

• Желание да притежаваш

• Прекалена склонност към натрупване и собственост

• Премисляне на минали решения

• Упоритост

• Обърканост вследствие на сексуални апетити.

• Непрекъснато правене на нещата по един и същ начин (най-трудният), макар другият да е по-лесен.

• Съпротива на промяната и на чуждите мнения.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капанът който да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на родените със северен лунен възел в Скорпион е удобството. („Целта на живота ми е да се чувствам удобно; нуждая се от много вещи, за да оцелея.“) Това може да ги въвлече в капана на безкрайно желание за натрупване. („Когато накрая имам достатъчно пари и вещи, аз ще се чувствам добре и ще мога да се свържа с другите.“) Подобно мислене води до застой на всички нива: материално, физическо, умствено, емоционално и духовно. Опитът в живота е показал на хората със северен възел в Скорпион, че те никога не получават достатъчно, за да се чувстват удобно при правенето на промени, които ще добавят виталност в техния живот. Родените с лунен възел в Скорпион трябва да рискуват да загубят настоящото си удобство, за да постигнат по-висока степен на сила и жизненост.

Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да имат достатъчно пари и лична собственост, за да си мислят, че могат да си позволят да се свържат с друг човек и да чувстват, че имат достатъчно за задоволяване на всичките нужди. В определен момент те просто трябва да се освободят от тревогата за себе си и да вложат цялата си сила в партньорство. Когато накрая се свържат с друг, връзката, която взаимно им дава сила, може да ги направи богати!

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е пари. Те искат да натрупат достатъчно финансово състояние и материални вещи, за да спечелят чувство на удобство и стабилност и да започнат да живеят истински. За да постигнат това, те трябва да имат желание да бъдат партньори с другите, да откриват онези, които имат подобни стойности и източници (пари или талант), които да споделят с тях.

Ако родените със северен лунен възел в Скорпион използват своите таланти, за да подсилят енергията на партньорите си и истински се свържат с другите в тим, вместо да поддържат чувства на разделение (моите пари/твоите пари, моите ресурси/твоите ресурси), резултатът може да бъде една по-голяма финансова възвръщаемост и за двете страни. Като не действат сякаш изпълняват договор, водени от разбирането, че ще получат процент от печалбите, родените с лунен възел в Скорпион ще могат да се концентрират върху увеличаване енергията и силата на техните партньори по такива начини, че чувствата на другия човек да увеличат успеха на тима. Когато става въпрос за финансови ангажименти, хората със северен възел в Скорпион ще направят по-добре, ако питат своите партньори кое ще бъде честно, защото другите ги ценят повече, отколкото те ценят себе си.

Таланти/Професия

Тези хора могат да бъдат невероятни редактори, тъй като имат способност да се вмъкнат в умовете на другите, да разпознават техните намерения и да осветляват въпроса по ясен начин. Те имат талант да подобрят проектите и бизнеса на околните и когато правят това, другият човек щедро им се отплаща. Това може да бъде особено силно изразено, ако работят с парите на другите – като например в банковото дело, застраховките или инвестициите. Те са също и отлични психолози (като помагат на другите да се променят, те могат също да се променят). Тези хора ще се справят добре и като съветници по инвестициите или в други сфери, които изискват навлизане в детайлите.

Родените със северен възел в Скорпион имат вътрешна дарба да бъдат старателни и решителни, което може да доведе до трайни резултати. Когато използват даровете си от миналите животи като средства за постигане на стабилност в кризисни ситуации, тяхната зависимост създава среда, която е удобна и безопасна за всички засегнати. Но ако започнат работа в професии, в които не може да има промяна и това изисква те да не израстват, а само да поддържат някого, разбиранията им скоро ще закостенеят и те могат да се объркат, а животът им да се лиши от виталност. Те са по-добри в професиите, които са ориентирани към проблемите или включват непрекъсната промяна и развитие, тъй като това им носи вълнение и потенциал за лична еволюция.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Скорпион

• „Ако избера промяната, това ще увеличи жизнеността ми.“

• „Когато избера енергизиращата промяна, аз печеля; когато избера застоя, губя.“

• „Алтернативата на промяната е застоят.“

• „Когато давам сила на другите, те могат да видят моята стойност.“

• „Когато се вгледам дълбоко в ценностите и мотивите на другите, аз зная на кого да вярвам.“

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Строги и ограничаващи ценности

Хората със северен лунен възел в Скорпион са дошли в това прераждане със строги идеи от миналите животи за това какво трябва да правят, за да се чувстват добре – което е много тежък товар за тях.

Повечето бебета се раждат голи, но не и тези хора! Хората с тази възлова позиция сякаш са родени с десет ризи, четиринадесет пуловера, дванадесет чифта панталони и половин дузина палта. Те носят всичките товари от миналите си животи със себе си и това ги кара да вървят през живота много по-трудно, отколкото трябва. Първото предизвикателство за тях в този живот е да оставят нещата да се развиват по своя път. В противен случай прекалено многото материални вещи, неразумната пристрастеност към ценности от минали животи и нежеланието да се свързват с другите може да ги доведе до застой.

Те имат нужда да се отварят към енергията в живота и да изслушват идеите на другите. Когато някой каже: „Виж, това палто не е красиво. Ще бъде много по-добре да го свалиш и да облечеш друго“, техният първи инстинкт е да се вкопчат за онова, което имат. Но ако послушат и изхвърлят това палто (старата ценност), ще им стане много по-леко. Ако те се вкопчат в една ценност и нивото на тяхната енергия започне да се движи надолу, значи това е нещо, от която трябва да се освободят.

Например, ако според ценностите на тези хора всяка сутрин, когато станат, трябва да запалят свещ и да докоснат всеки ъгъл на спалнята, преди да започнат деня си, този ритуал може да ги обърка. Идеите от миналите им животи за това как трябва да бъдат нещата може да ги накара да се вклещят в една ситуация. Но те се учат да разграничават, че тези ценности нямат стойност и всъщност пресушават тяхната енергия.

Те могат да направят две неща, които да им помогнат да се освободят от това си качество: първо, трябва да преосмислят ценностите и идеалите, които ги задържат – ценности във връзка с работа, религия, взаимоотношения, собствена стойност, етика, творчество, семейство, цели и т.н., а също така и какво трябва да правят хората. Когато си мислят:

„Трябва да направя това, за да бъде всичко наред“, и изпитват чувство на тежест, могат да се освободят от тази идея и да се почувстват по-добре. Второ, те трябва да проявяват по-голям интерес към стойностите на другите хора. Имат нужда наистина да слушат какво мислят околните, че е важно, тъй като те могат да им предложат ценни перспективи, които да им дават енергия и да ги освобождават от товара.

Родените със северен възел в Скорпион също печелят като помагат на другите да постигат целите си, защото този процес показва какво мисли другият човек, че е важно за тях. В този живот другите често имат по-ясно чувство за ценностите на тези хора, отколкото самите те. Ето защо тяхната работа е да помагат на другите да създават реални резултати, а те знаят от какво се нуждаят хората със северен възел в Скорпион, за да правят това.

Когато дават сила на другите хора и им помагат да осъществяват мечтите си, последните им отвръщат като ги подхранват с енергия, която им позволява да се променят и развиват. Те имат нужда да позволяват на другите хора и на техните ценности да им помагат да се разширяват отвъд границите на малкия си свят в същността на настоящето.

Родените с лунен възел в Скорпион могат дори да се пристрастят към духовни ценности по начин, който ги води към ограничаване вместо към израстване. Например нека приемем, че тези хора ценят честността, искреността и лоялността. Подобни стойности винаги са правилни, когато ги практикуваш тук и сега. Но ако хората с това разположение останат на една работа в продължение на двадесет години и тя сериозно започне да потиска жизнената им сила, те не са лоялни към себе си. Дори техните духовни ценности трябва да бъдат пренастроени към момента. Какво е лоялността? Лоялността означава да бъдеш верен на най-съкровената част от себе си, а тя може да се променя с течение на живота.

Далновидност

За тези хора ще бъде от полза, ако не са едностранчиви и прекалено съсредоточени към една гледна точка. След като веднъж определят своята цел, те имат нужда съзнателно да подходят към даден проект или задача, като разширят своя поглед. Когато позволят на другия човек и различни творчески стилове да вземат участие, усилията им са по-приятни и забавни. Тогава в цел се превръща и това да се наслаждават на близките взаимоотношения, да се свързват с другите, за да постигнат общата цел. Това помага на хората със северен възел в Скорпион да поставят ударението на хората, които участват, а не на задачата.

Ако не експериментират съзнателно и не се стремят да разширят погледа си, могат да бъдат до такава степен вързани само с един начин, по който да правят нещата, че си създават чувство на принуда като се стремят да осъществят нещо по определен начин. Те страдат повече от всички останали, тъй като това води до невероятно количество работа, която трябва да свършат.

Ключът е да започнат да съзнават своята склонност към едностранчивост. След като разберат какво правят, те могат да спрат, да поемат дълбоко въздух, да разширят своето мислене и да видят, че може би пътят, който са избрали, в края на краищата не е толкова важен.

За да преодолеят тази своя склонност, са необходими много усилия. Наистина е трудно да излязат извън емоционалното си пространство – където се опитват да докажат, че техният път е правилен – и да навлязат в пространство, където трябва да се вслушват в другите.

Това е нов подход; но след като веднъж започнат да се концентрират върху мотивите на другите хора, техните нужди и желания, те имат повече талант, отколкото хората от която и да е друга възлова позиция да комбинират усилията си с другия човек, за да създават повече сила и жизненост и за двамата.

Чувственост

Родените със северен възел в Скорпион са имали много минали животи, в които са се чувствали удобно и приятно; на тях не им е чужда чувствената страна на живота. Тази склонност от миналите животи може да доведе до прекалена употреба на храна, напитки и натрупване на вещи. Поради тяхната инстинктивна склонност да се отдават на чувствената страна на живота, те мислят, че ако в нещо се чувстват добре, то винаги когато го правят, ще се чувстват добре. Но в това прераждане подобна идея не дава резултати. За тези хора повтарянето на удоволствията води до товара от натрупването – независимо дали става въпрос за вещи, килограми, работа, или застой.

Например те смятат, че ако харесват определен вид раци, могат да ги ядат без ограничения. Или ако става въпрос за добро вино или уиски, могат да го пият вечно. Накрая единственият начин да обуздаят своите чувства е да елиминират излишествата и да разберат, че последствията в дългосрочен план не си струват моментното удоволствие. За тези хора няма среден път – въпросът е изцяло да се откажат от нещата, които им пречат, и да не започват отново. Техните чувствени и физически удоволствия трябва да бъдат заменени от самодисциплина, за да увеличат силата си.

Понякога е необходима една външна криза, за да ги накара да променят крайните си навици. Например, ако те имат опасения по отношение на сърцето си, могат веднага да преминат на подходяща диета. Така те се отдават на нова привичка, но здравословна.

Тези хора извличат истинско удоволствие посредством всичките си физически сетива: докосване, вкусване, помирисване – те са родени настроени на честотата на Майката Природа и физическата реалност се грижи за тях. Ето защо те често обичат градинарството: харесва им да работят с ръцете си и изпитват удовлетворение от връзката си със земята. Те придобиват чувство на спокойствие и радост, когато се докоснат до енергията на природата, вместо да се съсредоточават в картините в съзнанието си за това как нещата трябва да се развиват. Когато започнат да осъзнават от какво се нуждае всяко растение, за да вирее, и му го доставят, това ги учи колко ценно е да се настройват на честотата на енергията извън тях самите, за да определят личните си нужди.

„Моят начин: най-трудният начин“

Осланяне на себе си

Родените със северен възел в Скорпион са работили усилено в миналите животи: фермери, собственици на земя и строители. Това са били прераждания, в които оцеляването е зависело от тяхната самоувереност – да си проправят собствения път и да строят онова, което са мислели, че е стойностно. Те са си проправяли път с помощта на собствени усилия; вещите и натрупването на благосъстояние са били награди -доказателство за стойността им.

Тези хора са били майстори в строителството. Затова в този живот подхождат към всичко от позицията на строителя – бавно и постепенно, без да пропускат нито една стъпка. Те имат пристрастеност към гордостта от свършената работа, към старанието и вършенето на нещата „по техен начин, по най-трудния начин“, за да бъдат сигурни, че в резултат ще се получи точно онова, което искат. Макар че този подход е давал резултати в миналите животи, в това прераждане той ги обърква и намалява техния прогрес до степен често да се отказват – тази задача се оказва прекалено трудна за тях.

В миналите животи благосъстоянието, вещите, изобилието на храна и материалният комфорт са били техни цели. За да се съсредоточат върху посрещането на материалните нужди на семейството, те е трябвало да настроят своята чувствителност на вълната на психологическите си нужди. Те са развили навика да мислят само върху задачата, която стои пред тях.

Тяхното чувство за собствена значимост е било основано върху онова, което са правили, не кои са като индивиди, иронията е, че в този живот, истинският материален успех няма да дойде при тях, докато не се свържат с партньора си В миналите животи те са построили онова, което са мислили че е било важно, но сега трябва да строят онова, което е полезно за обществото. За да го постигнат, те трябва да се свържат с другите. На тях не им е позволено повече да действат сами, тъй като това ще увеличи чувството им за изолация слабост и застой.

Макар че в миналите животи тези хора не са забелязвали ценността на околните, сега тяхното предизвикателство е да видят силите и талантите на другите и да се свържат с тях, за да си дават сила взаимно. В това прераждане за тях е предвидено да се освободят от съпротивата си към партньорството и споделянето на ресурсите. Те се учат как да смесват силата си с тази на другите, да зареждат енергийно техния живот и да правят пътя си по-лек. Те могат да възвърнат силата си, като бъдат подкрепяни от тези, които сами за себе си имат сила, и като събират съзнателно материални и духовни ползи от взаимната обмяна на енергията.

Ориентиране към работата

Хората със северен лунен възел в Скорпион са много твърди: „Моят начин, най-трудният начин.“ В този живот от другите хора се очаква да им дават нови идеи, материали, пари и т. н., за да ги подкрепят. Но те не искат помощ. Дори и в простите неща, като косене на ливада, те имат свой собствен стил. Те правят живота си по-труден, отколкото трябва да бъде; в определен момент могат да си мислят „няма друг начин“, но накрая се чувстват изтощени.

Макар че обикновено не го съзнават, тяхната крайна ориентираност към работата може да пречи на хората около тях. Те се учат да откриват начини, които дават сили на другите и помагат да се развият творческите им способности. Например, ако учат дъщеря си да прави сладкиш и й позволят да го стори както си знае, това дава на детето възможност да развие своите способности, да приложи творчество и да спечели увереност в собствените сили.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.