Меркурий в Дева

Когато  Меркурий е в Дева в личния хороскоп са характерни аналитичен ум, практическо и логично мислене. Хората имат склонност да проучват и най-малките детайли. Красноречиви са  в устната и писмена реч, но често са и доста критични.

Ключовата дума е методичност! Преценката  е обективна;  умът класифицира, отбелязва и съхранява всички идеи, докато се наложи  да се използват, когато е необходимо.

Притежателите на Меркурий в Дева  са убедителни събеседници с  многостранен ум. Проявяват интерес към литературата и имат склонност към щателни научни изследвания. Това са едни от най-добрите учени в различни области.

Интересуват се от медицина, хигиена, математика и всички детайлни работи и области. Лесно превъръщат  знанието в материална изгода и практична реализация.

Притежават здрав разум, честност, проявяват нетърпимост към тези, които са по-ниско интелигентни от тях, често са твърде скептични.

Ако в личния хороскоп аспектите на Меркурий са напрегнати и нехармонични, се проявяват нетърпение,  критика и съмненияя. Трябва да се внимава  детайлите да не се изпречат по пътя на големите  цели и планове.

Как да разпознаем човек с Меркурий в ДЕВА?

  • представя себе си като аналтичен, начетен, улавящ закономерностите и логичните връзки; приятен и компетентен събеседник
  • изразява се мотивирано, позовава се на примери, прави точен анализ и разбор на дадена ситуация, прекалено е земен и не притежава склонност към преувеличение или изкривяване на информацията;
  • представя се скромно, не бърза да се налага или да търси „сцена” и „трибуна”, умерен и сигурен в знанията си и уменията си,  никога не говори за това, което не е научил до съвършенство, не го е разбрал и обмислил. Първо информацията или знанието трябва да „отлежи” и да стане „негово”, тогава се решава да се изкаже компетентно по даден въпрос;
  • в действителност такъв човек е доста притеснителен и нервен, но умее да прикрие това, нервността остава вътре в него, като прекалено рядко бихте го видели да изпуска от контрол своята неувереност, която винаги дълбоко в него съществува и не му дава покой;
  • обича  да бъде изслушан, да има адекватни и стойностни събеседници насреща си, които споделят неговото мнение и  мисли;
  • умее да  чува и да  приема чуждо мнение, особено от тези, които са по запознати от него по даден въпрос; Уважава авторитетите и умее толерантно да се съобразява с тях;
  • умее да „води” разговора смислено и аргументирано, дори да бива прекъснат или апострофиран, с достойнство приема това и успява да продължи тона на смислен разговор или дискусия;

Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!

ПИСМЕНИ ХОРОСКОПИ НЕ СЕ ИЗГОТВЯТ.

Консултации вече провеждам предимно онлайн по Скайп, Вайбър или телефон, дори да сте от София.

Консултации чрез лична среща провеждам много рядко, само в особени, специфични случаи.


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Кей Би Си Банк България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


Копирането е заключено.