Медитация за Луна в ТелецКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


за привличане на просперитет, благоденствие и материална стабилност

Подходяща да се направи на новолуние или пълнолуние в Телец

Напишете или произнесете следните твърдения:

  • Богатото изобилие на Земята изпълва моя живот
  • Приемам правото си на проспериращ начин на живот
  • Ценя и подхранвам своята находчивост
  • Освобождавам се от всичките нагласи, блокиращи просперитета
  • Освобождавам се от моя страх от финансова несигурност

Изцерителна медитация:

Изпълнете мозъка си със зелена светлина. Напишете всичките си негативни нагласи относно парите – какво мислите за тях, дали усещате, че ги заслужавате, какви отрицателни неща вървят с притежаването им, страховете ви около лишението и бедността, но и вашите притеснения какво би се случило, ако имахте пари.

Вземете всяка от тези нагласи подред и ги обвийте плътно в топка зелена светлина. Кажете: „Освобождавам се от убеждението, че….“ , допълвайки с негативното становище, от което искате да се освободите. После оставете тази топка зелена светлина да пламне ярко и да отлети. Направете го подред с всяко от изявленията във вашия списък, докато всички те отлетят. Приключете с утвърждението:

„ОСВОБОЖДАВАМ СЕ ОТ ВСИЧКИ НАГЛАСИ, БЛОКИРАЩИ ПРОСПЕРИТЕТА“

Извличане на максимума от знака Телец:  Представете си, че сте в балон зелена светлина. В отворените ви ръце се излива постоянен поток от пари. Представете си как всяка висяща сметка е изплатена напълно. Визуализирайте спестовна книжка с определена сума пари в нея, сума, която ще ви накара да се чувствате сигурни. Приключете с утвърждението:

„БОГАТОТО ИЗОБИЛИЕ НА ЗЕМЯТА ИЗПЪЛВА ЖИВОТА МИ“

По Дона Кънингам

Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации: