Избиране на скъпоценните камъни

Днес хората се чувстват все по-силно привлечени към скъпоценните камъни и кристалите, като ги носят като накити, държат ги на видно място в домовете си и ги използват съзнателно на всички нива за лечение и енергийна работа.

Често онези, които работят с камъни, нямат никакво космично разбиране за тях; знаят само, че искат красотата на кристалите и скъпо­ценните камъни край себе си в домовете и живота си. Независимо дали е избран специално заради лечебни­те си свойства, или не, енергиите на „точния“ камък стигат до човека, който го е избрал. Когато жените ме питат какъв камък да си купят или в каква форма, аз казвам просто: „Вземете онзи (онези), който ви прив­лича най-силно.“ Този определен скъпоценен камък или вид камък неизменно ще отговори на нуждата ви в момента.

Скъпоценните камъни и кристалите биват в най-различни форми и стига да са естествени, а не синте­тични, всички форми могат да се използват за лечение. Някои хора предпочитат необработените камъни, ко­ито идват направо от земните недра, докато други ги харесват полирани, обработени и шлифовани. Някои предпочитат да работят с гладки, заоблени камъни, обработени във формата на яйце, жезъл, сфера или гравирана плочка. Необработените камъни обикнове­но са по-евтини от оформените и шлифованите от бижутер. Грубо заоблените също не са скъпи, а цените на сферите и яйцата постепенно спадат.

Бижутерията от полускъпоценни камъни става все по-достъпна, като има цени за всеки джоб. Различните камъни се предлагат във всякакви големини и всякакви качества. Изберете размера, който ви е удобен за съответното предназначение, и качеството, което ви устройва като цена и външен вид. Камъните с по-чисти цветове имат по-силна енергия, както и по-големите камъни, но всички естествени минерали притежават лечебна енергия, а изборът е безкраен.

Камъните могат да се използват в стаята като украшение и същевременно да лекуват енергията в помещението. Те могат да се поставят под леглото, под масата за масаж или лечебната кушетка, върху олтара на Богинята или на мястото за медитация. За тази цел обикновено се взимат по-големи камъни. По-малките скъпоценни камъни и кристали можете да носите в джобовете си или да ги държите в ръка, докато спите. С малко практика ще свикнете да не ги изпускате през цялата нощ. Можете да ги носите като огърлица, пръстен, брошка, обици или гривна, напра­вени от един или няколко различни камъка. В лечени­ето могат да се нареждат върху чакрите или да се долепват до кожата.

От дълбока древност планинският кристал и ня­кои скъпоценни камъни (по-специално прозрачният берил, обсидианът и опушеният кварц) се използват за гадаене – гледане в камъка за предсказване и про­рочества – и като фокусиращо средство за медитация и ченълинг. Скъпоценните камъни служат още за при­готвяне на еликсири и направа на махала. Когато използвате камъните за лечение, трябва само да ги поставите в аура ви (енергийното поле на вашето тяло), върху или много близо до тялото ви. Единстве­ното условие е камъкът да ви харесва.

Изберете скъпоценния камък или кристала, който ви привлича най-силно, и го задръжте в лявата ръка. При повечето хора лявата половина на тялото поема енергията/информацията по-силно от дясната, неза­висимо дали са левичари, или не. Затворете очи, усми­рете ума си и се съсредоточете върху камъка. Обър­нете внимание както чувствате и усещате, както от камъка, така и вътре в себе си. Осъзнайте енергията на камъка, но не бързайте. Ако след няколкоминутно притихване не доловите никакво усещане, опитайте с другата ръка или с друг кристал или скъпоценен камък в лявата ръка. Отчетете настроението си и дали е настъпила някаква промяна в него. Ако досега не сте работили с кристали, ще мине известно време, докато развиете усет към енергията. Енергията на скъпоцен­ните камъни и кристалите е деликатна и фина, така че усещанията също са деликатни и фини. Независимо дали възприемате енергията на камъка, или не, той неизменно ви въздейства.

Възможно е да усетите гъделичкане, да доловите ярки светлини или цветове (не задължително цвета на камъка), да почувствате вибрация, енергийни вълни, магнитни усещания, топлина или хлад. Възможно е да видите някакъв образ, например течаща вода или място на Земята, или вътре в недрата й. Може да успеете или да не успеете да разпознаете източника. Възможно е да чуете звън на камбани, дъжд или музи­ка. Може да видите минал живот или любим човек или да получите информация под формата на думи или впечатления. Настроението ви може да стане по-леко или по-спокойно, или пък да се развълнувате. Всеки човек усеща енергията на скъпоценните камъни като цяло или в частност по уникален за него начин. Въз­можно е да участва едно или всички сетива: не е задължително впечатленията да са визуални. Усеща­нията са част от собствената ви енергийна вибрация в съчетание с тази на камъка. Ако усещанията ви харесват, вълнуват ви и ви карат да се чувствате добре – ако ви дават нещо, от което се нуждаете – можете спокойно да използвате камъка за лечение.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД (бившите Райфайзен и КВС), на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG20RZBB91551008379799, BIC RZBB BGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.