Очистване на скъпоценните камъни

Понякога се случва камък, към който изпитвате силно привличане, да излъчва негативно усещане или камък, който доскоро е имал приятно излъчване, из­веднъж да създава неприятно усещане. В такъв случай камъкът или кристалът се нуждае от очистване. Да очистите камък или кристал означава да го пречисти­те от поетата чужда енергия, била тя ваша или на други хора. Камъните попиват енергия от всеки, който ги държи, а кварцовите кристали и повечето скъпо­ценни камъни лекуват болката, като я поемат в себе си. Ако тези нежелани енергии бъдат оставени в камъ­ка, той постепенно ще се очисти сам, но междувремен­но лечебните му способности ще бъдат значително по-слаби. Силно претоварените камъни понякога се саморазрушават, разбиват, падат или се изгубват, а нечистото махало може да стане съвършено неточно. Неочистените камъни могат да предадат чуждата бол­ка на следващия човек, който ги вземе в ръка. Колкото по-чиста е енергията на лечебния камък, толкова по-полезен е той.

Хората, които боравят със скъпоценни камъни, често не позволяват други да пипат кристалите им. Според мен това не е чак толкова страшно. Ако няма­те нищо против енергията на другия човек да влезе в живота ви, той няма да навреди на вас и на кристалите ви, като ги докосва. Скъпоценните камъни са лечебни инструменти и ако човекът страда – бил той собстве­никът или някой друг – камъкът ще му помогне. Камъните, които се използват за лечение или полага­не, са специално предназначени да попият нечия бол­ка. Същото правят и скъпоценните камъни и криста­лите, носени като накит, изложени в стаята или изпол­звани по друг начин. Всяка поета от камъка болка или негативна енергия може лесно да се очисти, а в пове­чето случаи камъкът я е поел от притежателя-ползвателя.

Кристалите и лечебните скъпоценни камъни трябва да се очистват непосредствено след закупува­не. Освен това трябва да се пречистват след всеки лечебен сеанс; ако се използват по време на масаж; след носене на накита; след носене на камъка в джоба; или след като сте спали с камъка под възглавницата. Ако се използва усилено, махалото е точно само в рамките на няколко часа; така че трябва често да се пречиства. Скъпоценните камъни и кристалите, които стоят на олтара или в стаята, също трябва редовно да се пречистват, особено при болест или емоционален стрес. Активно използваните камъни е добре да се очистват всеки ден, а останалите веднъж седмично. Когато полагам камъните върху пациент, предпочи­там да ги очиствам преди и след всеки сеанс.

Има множество ефективни начини за очистване на кристалите и скъпоценните камъни. Ако не разпо­лагате с други средства, просто ги прокарайте под течаща студена вода. (Това е най-слабо ефективният метод.) Винаги ползвайте студена, вода, тъй като ня­кои кристали се натрошават от досега с топлината, и ги оставяйте под водната струя за няколко минути. Ако камъкът има връх, както е при планинския кристал, той трябва да сочи към канала, докато водата го облива. Не пречиствайте камъните от вида на халита под течаща вода – минералът (кристалчета сол) ще се разтвори.

Солта на практика е най-общоприетото и вероят­но най-силното средство за очистване на кристали. Препоръчвам я за първоначалното очистване на нови лечебни камъни и за моментите, когато камъкът е претоварен с негативна енергия или болка. Можете да изпробвате и други методи, които свалят от камъка всичко друго освен програмирането (виж следващия раздел). Солта може да се използва разтворена във вода или в чист вид. За да приготвите солена вода, смесете в стъклена чаша или керамична купа една супена лъжица сол със студена вода. Не използвайте пластмасови или метални съдове. Поставете камъни­те, които искате да очистите, в разтвора и ги оставете да престоят няколко часа или цялата нощ. Силно претоварените камъни изискват по-дълго изкисване. Ако искате да използвате солта в сух вид, сипете морска сол в стъклена чаша или керамичен съд и заровете камъните в нея. Оставете ги да престоят така няколко часа или цяла нощ.

Когато очиствате гердани от скъпоценни камъни, използвайте суха сол, а не подсолена вода, тъй като водният разтвор бързо ще разгради кордата, на която са нанизани зърната. От солта, била тя суха или разт­ворена, сребърният обков на бижутата потъмнява; така че после трябва да ги полирате. Използвайте морска, а не трапезна сол, тъй като последната съдър­жа алуминий и различни химикали. Морската сол се продава на съвсем достъпна цена в повечето магазини за здравословна храна. А ако живеете до океана, мо­жете сами да съберете сол в стъклен буркан. Най-деликатният начин за очистване на кристалите и камъ­ните със солена вода е да ги изплакнете директно в морската вода. Дръжте ги здраво, за да не ви ги вземат вълните.

Камъните могат да се пречистват и като се оста­вят на слънчева или лунна светлина, под дъжда или като се заравят за известно време в земята. Силното слънце очиства камъните чудесно за около един час, но се отразява разрушително на някои цветни криста­ли, които могат да избледнеят. Розовите и лилавите камъни като аметист, аметрин, розов кварц, кунцит и флуорит бързо избледняват на слънце. Същото се получава с някои светлосини кристали, като целести-та и аквамарина, както и с по-тъмния опушен кварц. Камъните могат да се оставят навън при пълнолуние; тогава няма опасност от обезцветяване, но очистване­то е по-бавно и по-слабо ефективно. Друг вариант е да провесите камъните на клоните на някое дърво под дъжда, независимо дали денем, или нощем, за дели­катно очистване и пречистване.

Камъните могат да се заравят в земята и да се оставят там известно време, което се отразява много добре при претоварените лечебни инструменти. За­бийте в земята някакъв знак, за да ги намерите по-лес­но, или ги оставете навън в саксия с пръст. (Камъкът с лош заряд може да навреди на растението.) Оставете камъните в земята за един пълен лунен цикъл, от новолуние до новолуние, за да постигнете пълно очис­тване. Някои камъни се пречистват за по-кратък срок, примерно три дни, докато на други им трябва повече от месец. Използвайте този метод за камъни, които дълго време са абсорбирали сериозна негативност или болка.

Кристалите и скъпоценните камъни могат да се пречистват и с помощта на различни билки. Билките се ползват в изсушен вид или се изгарят като благовоние. Камъните могат да се заравят в изсушени билки като розов цвят, градински чай, кедрови листа или тамян. Процесът е подобен на използването на морска сол. Пречистването с розов цвят трае по-дълго, но зарежда камъните и кристалите с прекрасна нежна енергия. Розовият кварц и кунцитът придобиват нес­равними свойства след очистване с розов цвят. Изсу­шеният градински чай и кедровият лист са по-силни растения, така че пречистването с тях е ефективно, но все пак отнема повече време отколкото с морска сол.

Когато билките се изгарят и скъпоценните камъ­ни се прекарват през техния дим, процесът се нарича опушване. Опушването и окадяването с градински чай или кедър е“ много ефективен начин за очистване и пречистване на кристали и лечебни камъни. Самото окадяване е много добър метод за енергийно очист­ване и самолечение. Билките се намират под формата на готови пръчици за кадене в езотеричните магазини, билковите аптеки и центровете на северноамериканс­ките индианци. Внимавайте, защото от пръчиците чес­то хвърчат искри, а когато свършите с опушването, не забравяйте да ги изгасите във вода.

Моят любим начин за очистване на камъни е под пирамида. Пирамидата може да е направена от стък­ло, мед, пластмаса или картон, важното е пропорци­ите й да са правилни. Повечето метафизични магазини предлагат пирамиди, а също и книги за тяхното изра­ботване. Пирамидите очистват камъните по-бавно от морската сол, но не разяждат кордата на герданите и не патинират среброто. Не водят до обезцветяване на камъните, както пряката слънчева светлина. Повечето камъни се очистват за една нощ под пирамидата, макар че на прекомерно използваните им трябва по­вече време. Аз поставям накитите и камъните, които нося в джобовете си, под пирамидата на олтара ми всяка нощ. Тъй като махалата се претоварват по-бър­зо и се пречистват по-бавно, редувам няколко и ги оставям под пирамида за около една седмица, преди да ги използвам отново. Пирамидите се предлагат във всякакви големини – от мънички до големи колкото стая. (Спането в голяма пирамида е удивително леко­вито изживяване.)

За да лекуват човешка (или животинска, или зем­на) енергия, камъните трябва да могат да предават своята най-висша и позитивна вибрация, което е въз­можно само с очистени камъни. Нито един скъпоце­нен камък или кристал не работи ефективно като лечебен инструмент, ако енергията му не се поддържа изрядно чиста. Пречистете новия камък, преди да го програмирате и използвате за първи път, а после го очиствайте редовно или след всяко използване. Така камъкът ще продължи да бъде позитивният лечител, който първоначално сте почувствали в него.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.