ДНИТЕ БЕЗ БОГАТСТВО ПРЕЗ 2019 г.Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


1 януари,  28 февруари, 2 март, 29 април, 1 май, 28 и 30 юни, 27 и 29 август, 26 и 28 октомври, 25 и 27 декември 2019 г.

Това са така наречените дни „БЕЗ БОГАТСТВО“, които се изчисляват с методите на източната астрология. Те се изчисляват по доволно сложни формули. Китайците дори ги наричат  „ужасни дни на бедност и катастрофи“. Това е твърде силно название, не бързайте да се стресирате, източните народи обичат силните метафори.

В подобни дни силно намалява енергията на богатство и изобилие. Затова е добре да се избягват. Разбира се, прилагайте тези съвети, но без фанатизъм. Спокойно може да си купите храна, да платите за транспорт.

Определете една сума, която спокойно може да похарчите в такъв ден, без да изпитвате дискомфорт, че „обеднявате“. Ако ви се наложи да дадете пари за ежедневни разноски, направете го, без стрес и притеснения. В случай, че може напълно да се въздържите и това няма да наруши нормалната ви дневна програма, ще сте изпълнили на сто процента заръките от древните мъдреци.

В ДНИТЕ БЕЗ БОГАТСТВО:

  • Не харчете големи суми пари (в зависимост от вашите лични разбирания и възприятия за големи суми пари), защото колкото повече харчите днес, толкова по-бързо ще намаляват средствата ви.  Това вече многократно съм го изпробвала, оказа се истина, „работи“! Повече нямам желание да изследвам този принцип, убедих се, че действа J
  • Отдадените пари в тези дни, трудно и бавно се възвръщат и компенсират.
  • Постарайте се на тези дати, да не правите инвестиции, големи и скъпи покупки,  не взимайте и давайте заеми, не теглете кредити,  не плащайте битови сметки.
  • Избягвайте всички финансови въпроси – преки или косвени, не откривайте нов бизнес, не започвайте нова работа, защото заплатата няма да отговаря на очакването. Не сключвайте сделки,  не правете банкови операции.

Михайлина Никлева -Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!