ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДОМОВЕТЕ В ХОРОСКОПАКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


1 ДОМ – дава информация предимно за активността.

 • ДОМ
 • производството, конкретна, практическа дейност. Често със земен, приложен характер.
 • селското стопанство,
 • добива на всякакви видове изкопаеми, въобще използването на всички природни ресурси.
 • хранителни ресурси

*2 и 6 дом са приложни, практични, производствени домове.

3 ДОМ

 • транспорт,
 • информация,
 • търговия
 • връзки,
 • издателска дейност,

4 ДОМ

 • недвижимата собственост,
 • хотелиерство,
 • кафенета,
 • малки ресторанти – всички заведения, свързани с храненето.

5 ДОМ

 • всички видове развлечения,
 • всички видове скъпоценности,
 • местата за развлечения – театри, ресторанти, заведения с танци, вариете, кабаре.
 • хазартни игри, игри на борсата.

6 ДОМ

 • производството – за разлика от 2 дом, където са по-прости производства, тук са по-сложни производства (в цехове), с по-високо качество на преработка.

*2 и 6 дом са приложни, практични, производствени домове.

7 ДОМ

 • всякакви видове консултации;
 • посреднически услуги;
 • всичко, свързано с публичността – радио, телевизия, издателства. Но не като издателска дейност, а именно като публичност.

8 ДОМ

 • банки;
 • застрахователен бизнес;
 • пенсионен.

9 ДОМ

 • туризъм;
 • реклама;
 • PR;
 • всичко, свързано с авиацията;
 • далекопроводните съобщения;
 • висшето образование.

10 ДОМ

Организациите, на които се подчиняваме и са над нас – държавни, или  частни.

11 ДОМ

 • борси – като вид дейност (самата игра на борсата е по 5 дом);
 • холдинги.

12 ДОМ

 • далечните връзки;
 • тайните врагове и конкуренти;
 • задкулисните дейности и т.н.


Михайлина Никлева -Мишел

Записване за консултации: