Програмиране и посвещаване на камъните

След като изберете и очистите вашия скъпоценен камък или кристал, трябва да го посветите и програ­мирате. Това е съвсем прост процес. Вземете камъка в ръка или го докоснете, ако е твърде голям за държа­не, и почувствайте неговата енергия. При току-що очистените камъни енергията ще бъде по-силна и още по-привлекателна отпреди. Когато доловите тази енергия и я оцените, поискайте тихо да се свържете с девата на кристала или камъка. Макар да не са оду­шевени, кристалите са живи и девата на този къс е енергията на жизнената сила на камъка. Помнете, че всяко живо нещо, включително скъпоценните и полу-скъпоценните камъни, е част от Богинята, а камъните са част от Земята. Възможно е да доловите живото присъствие на камъка, но не е задължително.

Щом сметнете, че сте почувствали каквото може­те от енергията, помислете за какво ще ви служи камъкът. За лечение ли ще го използвате? Себе си ли ще лекувате, или други хора? Дали ще лекувате бол­ките в кръста, безсънието, или депресията ви? Искате камъкът да балансира енергията ви или да я предпаз­ва? Помислете за тези приложения, всичките вкупом или поотделно, след което попитайте камъка дали иска да действа по желания от вас начин. Ще добиете известна представа за положителен или отрицателен отговор. Енергията на кристала може да нарасне, ако отговорът е „да“, или като че ли да изчезне, ако отго­ворът е „не“. Ако работите с махало, можете да потър­сите отговорите с него. Аз обикновено питам моите камъни дали са съгласни да изпълняват широк спек­тър от функции, а не само едно предназначение. Из­ползвам ги главно за лечение, а някои камъни (особено големите в дома ми) за защита.

Ако камъкът приеме вашето намерение, заявете в ума си да бъде така. Ако принадлежите към традици­ята на Уика, кажете: „И така е“ или „Така да бъде“. Влагането на намерение в камъка не спада към никоя религия. В момента вие просто „програмирате“ камъ­ка, все едно че програмирате компютър. Ако камъкът като че ли негодува срещу намерението ви, почувст­вайте го по-дълбоко и го попитайте каква работа желае да върши. Възможно е отговорът да ви изнена­да, но при всички случаи ще ви бъде от полза. Жизне­ната сила, девата или Богинята в камъка притежава свой собствен интелект, съзнание, което е довело при вас точно този скъпоценен камък или кристал. Прие­мете намерението на камъка, съгласете се с това на­мерение и благодарете на камъка, че е влязъл в живота ви. В този случай камъкът или кристалът сам е избрал програмирането си.

Ако пожелаете да промените програмирането на някой кристал или скъпоценен камък, първо го очис­тете щателно в морска сол по-дълго от обичайното. После повторете горния програмиращ процес. Каже­те на енергията на камъка, че искате да промените програмирането му или функцията му. Препрограми­райте го за вашето ново намерение. Ако ще подарява­те камъка на друг човек, новият притежател ще го препрограмира. Пак повтарям, потърсете съгласието на жизнената сила на камъка и работете заедно с нея, а не против нея. Камъкът ще запази програмирането си, докато вие или някой друг не реши да го промени.

Щом камъкът е програмиран, трябва да защитите енергията му от външно вмешателство. Скъпоценните камъни и кристалите разпръсват негативната енергия, но понякога се случва тя да полепне по тях за известно време. Вследствие на това камъкът може да загуби своята сила като махало или лечебен инструмент; възможно е дори да предава негативна енергия на човека, който го ползва. Ако това се случи, то обикно­вено е временно – скъпоценните камъни и кристалите не задържат негативността – но е най-добре да пре­дотвратите полепването на отрицателната енергия. Този процес се нарича „посвещаване“. Щом програ­мирате вашия новоочистен камък, можете да го пос­ветите по няколко начина.

Най-простият метод е да вземете камъка в ръка и да почувствате неговата енергия и жизнена сила. Зая­вете ясно наум: „Чрез този лечебен инструмент може да работи само най-положителната висша енергия.“ Съсредоточете се върху това намерение за известно време, после прекратете медитацията (опознаването) с думите „Така да бъде“ или „И така е“, както по-горе. Камъкът вече е посветен, но вие можете да продължи­те процеса още една крачка напред.

Ако имате олтар за медитация или посветен на Богинята, проведете програмирането и посвещаване-то пред него и призовете закрилата на четирите посо­ки и четирите елемента върху камъка. Можете да направите това като използвате свещ за Огън/юг, купа сладка или солена вода за Вода/запад, благовонна пръчица за Въздух/изток и прозрачен планински крис­тал за Земя/север. Във всяка посока заявете: „Посве­щавам този камък на закрилата на посоката север  (после на юг, изток, запад).“ На север допрете вашия камък до планинския кристал; на юг го прокарайте бързо над пламъка на свещта; на изток през благовон­ния дим; а на запад го потопете в купата или го поръсете с няколко капки вода.

Можете също така да изберете да посветите ва­шия камък или кристал на специфична лечебна енер­гия, например на Богинята на лечението. Има много Богини лечителки, включително Изида, Йемая, Икс Чел, Диана и Бялата Жена Биволица. Аз посвещавам моите камъни на Бриди, келтската Бригит, която е била Девицата, Богинята лечителка на предхристиянска Европа. Ако ще програмирате камъните за защи­та, Хеката и Кали са могъщи Богини закрилници. Можете също така да посветите камъните на Дева Мария или на някоя светица. Или на вашия духовен водач, ангел пазител или тотемно животно. Можете да помолите съществото, което бди над вас и ви учи, да пази и вашите лечебни скъпоценни камъни. Аз имам навика да препосвещавам камъните си от време на време.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.