ЗЛАТНИ  ПРАВИЛА И СЪВЕТИ ОТ МИШЕЛ – ЗА ИМЕТО И КАРМАТАКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


  • Не допускайте вашето собствено име или името на фирмата ви да бъде записано на рекламно килимче (или мозайка) на пода, по което ще стъпват всички ваши клиенти. Рано или късно конкуренцията ще ви потъпче. Това е силен символизъм, който винаги се проявява.
  • Никога не пишете името си върху торти и сладкиши, в това число и върху сватбени сладости. Символиката също е много неблагоприятна, защото след това бивате „изяждани“ от гостите, т.е. от житейските обстоятелства.
  • Винаги приемайте вашата карма спокойно и благодарете, че не е по-лоша. Ако в момента изпитвате трудности, това означава, че кармата ви е такава, трябва нещо да се изкупи, да придобиете даден опит. Недейте да негодувате и да се оплаквате. Допитайте се до хора, които могат да ви помогнат как да изкупите кармата си и как да преминете тежкия период. Винаги има алтернатива, винаги може да намерите облекчение. Въпросът е в това – да приемете и осъзнато да изживеете трудностите. Така ще има най-голяма полза за вас. Ако се съпротивлявате, оплаквате и постоянно говорите за неудачите си – те се увеличават.
  • Винаги говорете само хубави неща за своите близки, дори и те да не заслужават (към дадения момент) това и да са далеч от идеалния вариант. Това облекчава както вашата така и тяхната карма. По този начин вие проектирате своето бъдеще, където близките и партньорите ви наистина ще проявят своите най-благоприятни и добри качества.

Михайлина Никлева -Мишел

Записване за консултации: