Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Събудете се тук и сега! Осъзнайте се и помнете: всички хора сънуват и всичко, което става наоколо, не е нищо друго освен сън. Само че този сън повече няма власт над вас.

Вие сте се събудили, значи сте способни да оказвате влияние върху развитието на събитията. Предимството ви е в осъзнатостта. Почувствайте силата си. Тя винаги е с вас, ако помните за нея. Сега всичко ще бъде така, както искате вие.

Вадим Зеланд