Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Божествено Присъствие

Почувствай Божественото навсякъде,
във всяка форма, във всяка мисъл,
във всяко усещане и във всяко чувство,
във всеки момент, във всяка емоция.

Бог е във земята,
Бог е във водата,
Бог е във въздуха,
Бог е във огъня.

Бог е по-близо до теб
от собствения ти дъх.
Той е по-близо до теб
от собственото то обоняние.

Усети, че твоето пространство
е изпълнено с Неговото Присъствие;
усети, че твоето тяло и ум
са изпълнени с Неговото Присъствие.

Свами Шивананда


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел