Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Божествено Присъствие

Почувствай Божественото навсякъде,
във всяка форма, във всяка мисъл,
във всяко усещане и във всяко чувство,
във всеки момент, във всяка емоция.

Бог е във земята,
Бог е във водата,
Бог е във въздуха,
Бог е във огъня.

Бог е по-близо до теб
от собствения ти дъх.
Той е по-близо до теб
от собственото то обоняние.

Усети, че твоето пространство
е изпълнено с Неговото Присъствие;
усети, че твоето тяло и ум
са изпълнени с Неговото Присъствие.

Свами Шивананда