Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


В този момент е животът ти.

Животът не се развива между раждането и смъртта, а между сегашния момент и следващото поемане на дъх. Настоящето – тук и сега е всичко, което някога ще имаме. Затова трябва да живеем като грабваме максималното, в мир и покой, без страх и съжаления.