Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Ако под Рай на Земята си представяме пеещи ангели, музика на арфа и хора носещи се нагоре-надолу в състояние на спонтанно блаженство, тогава нямаше да имаме нужда от контраста. Обаче съвършенството не оставя място за израстване и промяна.

Вселената не се стреми към съвършенство (в каквото и да се изразява то), а към еволюция и разширяване. Бог/Източникът постоянно еволюира – и изучава своето собствено съзнание отчасти чрез нас. Ние сме аспекти на този еволюиращ Бог/Източник.“

Джил Едуардс


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел