Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Младежите събират материали, за да построят мост до Луната или дворец или замък на Земята, но след време зрелият човек решава да построи от тях барака.

Хенри Дейвид Торо