Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Преди да говорите, пуснете думите през три врати:

На първата врата, попитай себе си „Истина ли е?“

На втората „Необходимо ли е?“

На третата врата „Добро ли е?“

Суфи поговорка