Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Ако останете спокойни и се концентрирате силно, ще изпълните всичките си задачи с подходяща скорост.

Парамаханса Йогананда (1893 – 1952)