Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Можете да променяте живота си без ограничения. Всичко, което се иска от вас, е твърдо да решите какво желаете – и да очаквате промяната. Ключовата дума тук е „твърдо”, защото колебливите решения водят до колебливи резултати.

Дорийн Върчу