Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Чувството за вина непременно ражда сценария за наказание, и то без съзнанието ви да знае. Така е устроен шаблонът на човешкото светоусещане: простъпката трябва да бъде последвана от наказание.

Щом забележите у себе си и най-малката проява на чув¬ство за вина, бързичко се отървете от този боклук, за да не си вгорчите живота. Живейте съобразно със своето кредо и няма да имате никаква вина. Никой няма да посмее да ви осъжда, ако не се смятате за виновен. Освободен от чувст¬вото за вина, никога няма да попаднете в ситуация, в която някой ще ви заплашва с насилие. Няма вина – следовател¬но няма и наказание.

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв