Вдъхновение за днес



Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Чувството за вина непременно ражда сценария за наказание, и то без съзнанието ви да знае. Така е устроен шаблонът на човешкото светоусещане: простъпката трябва да бъде последвана от наказание.

Щом забележите у себе си и най-малката проява на чув¬ство за вина, бързичко се отървете от този боклук, за да не си вгорчите живота. Живейте съобразно със своето кредо и няма да имате никаква вина. Никой няма да посмее да ви осъжда, ако не се смятате за виновен. Освободен от чувст¬вото за вина, никога няма да попаднете в ситуация, в която някой ще ви заплашва с насилие. Няма вина – следовател¬но няма и наказание.

Вадим Зеланд