Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Ако един шкаф е пълен догоре, в него не може да се сложи нищо ново. Ако сте претъпкани с пари, дрехи, идеи или стари обиди, във вас няма свободно пространство за нови неща. За да позволите на новото да влезе в живота ви, трябва да освободите старите неща. Природата не познава вакуума, затова празното място винаги се заема от нещо друго. Вашата задача е да се уверите, че то е нещо по-добро.

Даяна Купър