Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Ако един шкаф е пълен догоре, в него не може да се сложи нищо ново. Ако сте претъпкани с пари, дрехи, идеи или стари обиди, във вас няма свободно пространство за нови неща. За да позволите на новото да влезе в живота ви, трябва да освободите старите неща. Природата не познава вакуума, затова празното място винаги се заема от нещо друго. Вашата задача е да се уверите, че то е нещо по-добро.

Даяна Купър


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел