Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Не си създавайте поводи за тревоги.

Не се претоварвайте.

Не си създавайте поводи за притеснения.

Не си създавайте ситуации на недостиг и липса с твърдения, като: „ Нямам достатъчно енергия“. Напротив, заявете: „Имам достатъчно.“

Не си създавайте хаос или драми за забавление, силни усещания, приключения или тръпка или за да избегнете мира.

И никакви думи, като „грешно“ или „правилно“; „по-добро“ или „по-лошо“; „надявам си“ или „Ще опитам“.“

Ваяна Стайбъл


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв