Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Не си създавайте поводи за тревоги.

Не се претоварвайте.

Не си създавайте поводи за притеснения.

Не си създавайте ситуации на недостиг и липса с твърдения, като: „ Нямам достатъчно енергия“. Напротив, заявете: „Имам достатъчно.“

Не си създавайте хаос или драми за забавление, силни усещания, приключения или тръпка или за да избегнете мира.

И никакви думи, като „грешно“ или „правилно“; „по-добро“ или „по-лошо“; „надявам си“ или „Ще опитам“.“

Ваяна Стайбъл