Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


За да получите увереност, трябва да се откажете от нея. Природата на неувереността се крие в повишената важ¬ност на нещата. Не ми е нужна увереност като опора, за¬щото щом нямам важност, няма и какво да защитавам и да завоювам. Няма от какво да се страхувам и за какво да се тревожа. Ако за мен нищо няма излишно голямо значение, слоят на моя свят е чист и прозрачен.

Отказвам се от борбата и се движа по течението на ва¬риантите. Аз съм празен и затова няма за какво да се зах¬ванат в мен. Нямам необходимост да се боря. Просто вър¬вя спокойно и си вземам своето. Това не е колеблива уве¬реност, а спокойна и осъзната координация.

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв