Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


За да получите увереност, трябва да се откажете от нея. Природата на неувереността се крие в повишената важ¬ност на нещата. Не ми е нужна увереност като опора, за¬щото щом нямам важност, няма и какво да защитавам и да завоювам. Няма от какво да се страхувам и за какво да се тревожа. Ако за мен нищо няма излишно голямо значение, слоят на моя свят е чист и прозрачен.

Отказвам се от борбата и се движа по течението на ва¬риантите. Аз съм празен и затова няма за какво да се зах¬ванат в мен. Нямам необходимост да се боря. Просто вър¬вя спокойно и си вземам своето. Това не е колеблива уве¬реност, а спокойна и осъзната координация.

Вадим Зеланд