Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Повечето хора нямат вярна представа кои са всъщност. Те не са сигурни откъде идват и къде отиват. И което е най-важно, не знаят защо са тук на планетата Земя и с каква цел са дошли.

Точно както това, което наричаш „смърт“, не е краят на живота ти, така и това, което наричаш „раждане“, не е било началото. Ти си Вечен Аз, който изразява себе си в безкраен, величествен танц на Съзнанието. Ти никога няма да престанеш да съществуваш.

Абрахам


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв