Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Повечето хора нямат вярна представа кои са всъщност. Те не са сигурни откъде идват и къде отиват. И което е най-важно, не знаят защо са тук на планетата Земя и с каква цел са дошли.

Точно както това, което наричаш „смърт“, не е краят на живота ти, така и това, което наричаш „раждане“, не е било началото. Ти си Вечен Аз, който изразява себе си в безкраен, величествен танц на Съзнанието. Ти никога няма да престанеш да съществуваш.

Абрахам