Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Ще получите всичко, което искате да имате, ако сте убе¬дени, че то е ваше без никакви условия и уговорки. Избо¬рът ви е закон, подлежащ на безусловно изпълнение. Сво¬бодата на избора – решимостта да имате – се формира от енергията на намерението. Ако излишните потенциали на вътрешната и външната важност отнемат значителна част от енергията ви, намерението няма да има сила.

За да намалите важността на нещата, трябва да дейст¬вате осъзнато и да си давате сметка на какво придавате излишно голямо значение и какво следва от това. Енерги¬ята на излишните потенциали се разсейва в действието. Въртете в мислите си целевия слайд и спокойно се движе¬те към целта – това ще бъде вашето действие.

Вадим Зеланд