Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Ще получите всичко, което искате да имате, ако сте убе¬дени, че то е ваше без никакви условия и уговорки. Избо¬рът ви е закон, подлежащ на безусловно изпълнение. Сво¬бодата на избора – решимостта да имате – се формира от енергията на намерението. Ако излишните потенциали на вътрешната и външната важност отнемат значителна част от енергията ви, намерението няма да има сила.

За да намалите важността на нещата, трябва да дейст¬вате осъзнато и да си давате сметка на какво придавате излишно голямо значение и какво следва от това. Енерги¬ята на излишните потенциали се разсейва в действието. Въртете в мислите си целевия слайд и спокойно се движе¬те към целта – това ще бъде вашето действие.

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв