Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Тъй като създаваме собствената си реалност, тогава всичко „там навън” има смисъл и значение. Реалността е просто механизъм за обратна връзка, който разкрива вътрешния ни свят. Както пише в „Упанишадите”: „Това, което е вътре в нас, е също извън нас. Това, което е извън нас, е също и вътре в нас.” Външният свят не е фиксирана, плътна реалност, а символ, начин на комуникация, карта, по която се ориентираме в търсенето на Единство.

Джил Едуардс


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв