Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Тъй като създаваме собствената си реалност, тогава всичко „там навън” има смисъл и значение. Реалността е просто механизъм за обратна връзка, който разкрива вътрешния ни свят. Както пише в „Упанишадите”: „Това, което е вътре в нас, е също извън нас. Това, което е извън нас, е също и вътре в нас.” Външният свят не е фиксирана, плътна реалност, а символ, начин на комуникация, карта, по която се ориентираме в търсенето на Единство.

Джил Едуардс