Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Отпуснете се, дайте си повече свобода. Направете спи¬сък на ограниченията, които ви потискат, и ги отхвърлете от плещите си. Веднага ще се освободят резерви на енер¬гията на намерението, което ще ви даде възможност да се движите по-нататък. Целта активизира енергията на намерението, но само при условие че тя се реализира, а не виси в пространството. Необходимо е или да изхвърлите част от потенциалните намерения, или да започнете да ги реализирате.

Вадим Зеланд