Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Отпуснете се, дайте си повече свобода. Направете спи¬сък на ограниченията, които ви потискат, и ги отхвърлете от плещите си. Веднага ще се освободят резерви на енер¬гията на намерението, което ще ви даде възможност да се движите по-нататък. Целта активизира енергията на намерението, но само при условие че тя се реализира, а не виси в пространството. Необходимо е или да изхвърлите част от потенциалните намерения, или да започнете да ги реализирате.

Вадим Зеланд


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел