Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


За срещата със сродната си душа човек трябва да бъде готов физически, умствено, емоционално и духовно. Ако на някое от тези нива има блокиране на енергия, всичко може да се провали.

Ричард Уебстър