Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Животът е несигурност, но любовта не се страхува от несигурността. По-скоро любовта се наслаждава на несигурността, защото това придава вкус на живота.“

ОШО