Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Умът ни работи по един абсолютно самоубийствен начин: Колкото е по-мизерно настоящето, толкова повече мислиш за бъдещето и колкото повече отиваш в бъдещето, толкова по-мизерно ще бъде настоящето.“

ОШО