Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Истинската любов никога не се стреми към някаква сигурност. Тя е сигурност сама по себе си. В това е нейната същност. Това което ще се случи в бъдещето изобщо не я занимава – защото бъдещето ще израсте от настоящето и ако настоящето е така живо, така изпълнено с щастие, бъдещето ще израсте от настоящето. Защо да се тревожиш за него?“

ОШО