Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Когато обичаш, самият момент е толкова значителен, че не се грижиш за следващия момент, не се интересуваш от бъдещето.“
ОШО