Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Ако утрото не ни будеше за нови радости, ако вечерта не ни оставяше никаква надежда, би ли си струвало труда да се обличаме и събличаме?“
Гьоте