Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Аз не принадлежа на никоя религия, моята религия е любовта и всяко сърце е моят храм“
Руми