Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Един мъдър човек се приспособява към обстоятелствата, както водата заема формата на съда, който я съдържа“

Китайска поговорка