Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Ние сме отговорни за това, което сме и за това, което искаме да бъдем; ние имаме силата да сътворим себе си. Ако това, което сме днес, е резултат от миналите ни действия, можем да направим извода, че това, което искаме да станем в бъдеще, със сигурност ще бъде резултат от сегашните ни действия, затова трябва да знаем как да действаме.

Свами Вивекананда