Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Гръцката дума за щастие била „евдемония“, което ще рече, че лошите демони у нас са мирясали и са останали само добрите. Това състояние може да го постигнете с медитация.

Медитацията може да се сравни с чаша, пълна с мръсна вода. Както след един момент мръсотията се утаява и водата става (относително) чиста, тъй в резултат на спокойното седене се утаяват и нашите „мръсни“ мисли като, да речем, поривът за разплата, гласът на ламтежа, стремежът към комфорт и рутинен ред, и ние виждаме ясно, във всеки случай по- ясно – виждаме възможностите, които се откриват пред нас“

Андреас Алтман
„Срещнеш ли Буда, убий го!“