Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Гръцката дума за щастие била „евдемония“, което ще рече, че лошите демони у нас са мирясали и са останали само добрите. Това състояние може да го постигнете с медитация.

Медитацията може да се сравни с чаша, пълна с мръсна вода. Както след един момент мръсотията се утаява и водата става (относително) чиста, тъй в резултат на спокойното седене се утаяват и нашите „мръсни“ мисли като, да речем, поривът за разплата, гласът на ламтежа, стремежът към комфорт и рутинен ред, и ние виждаме ясно, във всеки случай по- ясно – виждаме възможностите, които се откриват пред нас“

Андреас Алтман
„Срещнеш ли Буда, убий го!“


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел