Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Пътят към целта

„Отхвърлете важността на целта, откажете се от копнежите и оставете само решимостта да имате. Трябва да вървите към вашата цел, както отивате при пощенската кутия за кореспонденцията си. Единственото, което може да провали цялата работа по пътя към вашата цел, е излишната отговорност, прекаленото усърдие и страхът от поражение.

Превъртайте в мислите си слайда, без да включвате в него никакви сценарии. Не мислете за средствата за постигане на целта. Ако се съсредоточите върху целта, сякаш вече е постигната, след известно време външното намерение ще разкрие пред вас възможности – ще отвори врати, и тогава средствата ще дойдат от само себе си.“

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв