Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Пътят към целта

„Отхвърлете важността на целта, откажете се от копнежите и оставете само решимостта да имате. Трябва да вървите към вашата цел, както отивате при пощенската кутия за кореспонденцията си. Единственото, което може да провали цялата работа по пътя към вашата цел, е излишната отговорност, прекаленото усърдие и страхът от поражение.

Превъртайте в мислите си слайда, без да включвате в него никакви сценарии. Не мислете за средствата за постигане на целта. Ако се съсредоточите върху целта, сякаш вече е постигната, след известно време външното намерение ще разкрие пред вас възможности – ще отвори врати, и тогава средствата ще дойдат от само себе си.“

Вадим Зеланд