Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Случайността е псевдоним на Бога, когато не иска да се подпише със собственото име.“
Анатол Франс