Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Слайдът

„Обикновено хората действат само в рамките на физическата реалност, ръководейки се от така наречения здрав смисъл. Това не е ефективно.

Сега имате огромно предимство: използвайки метафизичните свойства на реалността, вие сте способни да материализирате онова, което сте замислили. За да може мисъл-формата да се фиксира в материалната действителност, необходимо е да я възпроизвеждате системно – да въртите в мислите си целевия слайд, т.е. картината, където целта вече е постигната. За разлика от безполезните мечти, това е конкретна работа. Като извършите работата, ще получите и резултат.“

Вадим Зеланд


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел