Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Разчупване на стереотипите

„Ако ви убеждават, че сте длъжни да се трудите за благото на нещо или на някого, не вярвайте. Ако ви доказват, че всичко в този свят се постига с упорит труд, не вярвайте. Ако се опитват да ви натрапят жестока борба за място под слънцето, не вярвайте. Ако ви посочват къде ви е мястото, не вярвайте. Ако се опитват да ви завлекат в секта или общество, където е нужен „приносът ви в общото дело“, не вярвайте. Ако ви казват, че понеже сте родени в бедност, така трябва и да изживеете целия си живот – не вярвайте. Ако ви внушават, че възможностите ви са ограничени, не вярвайте.“

Вадим Зеланд


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел