Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Разчупване на стереотипите

„Ако ви убеждават, че сте длъжни да се трудите за благото на нещо или на някого, не вярвайте. Ако ви доказват, че всичко в този свят се постига с упорит труд, не вярвайте. Ако се опитват да ви натрапят жестока борба за място под слънцето, не вярвайте. Ако ви посочват къде ви е мястото, не вярвайте. Ако се опитват да ви завлекат в секта или общество, където е нужен „приносът ви в общото дело“, не вярвайте. Ако ви казват, че понеже сте родени в бедност, така трябва и да изживеете целия си живот – не вярвайте. Ако ви внушават, че възможностите ви са ограничени, не вярвайте.“

Вадим Зеланд