Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Музиката е миниатюра на цялата хармония в света, хармонията във Вселената сама по себе си е музика и човка, като миниатюрна на вселената, трябва да изрази същата хармония.

В своята пулсация и ритъма на сърцето си и начина, по който вибрира, той показва ритъм и тон, хармонични или дисхармонични акорди. Неговото здраве или болест, неговата радости или неудобство – всичко показва музиката или липсата на музика в неговия живот.“

Хазрат Инаят Кхан