Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Музиката е миниатюра на цялата хармония в света, хармонията във Вселената сама по себе си е музика и човка, като миниатюрна на вселената, трябва да изрази същата хармония.

В своята пулсация и ритъма на сърцето си и начина, по който вибрира, той показва ритъм и тон, хармонични или дисхармонични акорди. Неговото здраве или болест, неговата радости или неудобство – всичко показва музиката или липсата на музика в неговия живот.“

Хазрат Инаят Кхан


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел