Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Навикът да си спомняте

„За да намерите изход от някаква проблемна ситуация, като начало си спомнете и си дайте сметка, че тя е възникнала поради повишаването на важността. Несъзнателният сън изцяло ви е завладял и се случва независимо от вас само защото не осъзнавате, че е само сън.

По същия начин и наяве – докато не си давате сметка, че сте потънали в проблема, обстоятелствата ще господстват над вас. Спрете, освободете се от магията и си спомнете, че реалността е сън, който можете да управлявате. “

Вадим Зеланд