Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Навикът да си спомняте

„За да намерите изход от някаква проблемна ситуация, като начало си спомнете и си дайте сметка, че тя е възникнала поради повишаването на важността. Несъзнателният сън изцяло ви е завладял и се случва независимо от вас само защото не осъзнавате, че е само сън.

По същия начин и наяве – докато не си давате сметка, че сте потънали в проблема, обстоятелствата ще господстват над вас. Спрете, освободете се от магията и си спомнете, че реалността е сън, който можете да управлявате. “

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв