Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Не е достатъчно да се прераждам в океана от светове,
искам да повдигна още завесата..“

Руми