Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Срещу течението

„Поне за ден наблюдавайте как разумът ви се опитва да гребе срещу течението.
Предлагат ви нещо, а вие отказвате.

Или искат да ви съобщят нещо, а вие не слушате.
Някой изразява своята гледна точка, а вие спорите. Някой прави нещо посвоему, а вие го поучавате.

Предлагат ви решение, а вие възразявате.
Очаквате едно, а получавате друго и недоволствате. Някой ви пречи и вие се ядосвате.
Нещо е в разрез с вашия сценарий и вие се впускате с рогата напред, за да насочите течението в нужната посока.

Сменете тактиката: пренесете центъра на тежестта от контрола върху наблюдението. Не бива да пляскате с ръце по водата. Не пречете на живота си да се движи по течението и ще видите колко по-леко ще ви стане.“

Вадим Зеланд