Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Срещу течението

„Поне за ден наблюдавайте как разумът ви се опитва да гребе срещу течението.
Предлагат ви нещо, а вие отказвате.

Или искат да ви съобщят нещо, а вие не слушате.
Някой изразява своята гледна точка, а вие спорите. Някой прави нещо посвоему, а вие го поучавате.

Предлагат ви решение, а вие възразявате.
Очаквате едно, а получавате друго и недоволствате. Някой ви пречи и вие се ядосвате.
Нещо е в разрез с вашия сценарий и вие се впускате с рогата напред, за да насочите течението в нужната посока.

Сменете тактиката: пренесете центъра на тежестта от контрола върху наблюдението. Не бива да пляскате с ръце по водата. Не пречете на живота си да се движи по течението и ще видите колко по-леко ще ви стане.“

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв