Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Координиране на намерението

„Ако решите да гледате на негативното на пръв поглед събитие като на позитивно, тогава всичко ще бъде точно така. Помнете: колкото и зле да е сега, чака ви някакъв много приятен сюрприз, при условие че в този момент запазите координацията.

При всяко изпитание си кажете: ако стане – добре, а ако не стане – още по-добре. Защото знаете, че вашият свят се грижи за вас и ако нещо не стане, значи сте избегнали други незнайни проблеми. С това леко настроение спокойно вървете на среща със съдбата, която творите вие самите.
Отсега нататък каквото и да се случва, всичко е както трябва!“

Вадим Зеланд