Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Координиране на намерението

„Ако решите да гледате на негативното на пръв поглед събитие като на позитивно, тогава всичко ще бъде точно така. Помнете: колкото и зле да е сега, чака ви някакъв много приятен сюрприз, при условие че в този момент запазите координацията.

При всяко изпитание си кажете: ако стане – добре, а ако не стане – още по-добре. Защото знаете, че вашият свят се грижи за вас и ако нещо не стане, значи сте избегнали други незнайни проблеми. С това леко настроение спокойно вървете на среща със съдбата, която творите вие самите.
Отсега нататък каквото и да се случва, всичко е както трябва!“

Вадим Зеланд


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв