Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Никой не може да обича друг, ако преди това не е обикнал себе си.
Никой не може да мрази никого, ако преди това не е намразил себе си.“

Еразъм Ротердамски