Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Да бъдеш щастлив означава драстична промяна в начина ти на живот, рязка промяна, защото няма време за губене. Внезапна промяна, внезапен трясък на гръмотевица … прекъсване.

Това имам предвид под санясин: скъсване с миналото. Внезапен трясък на гръмотевица и ти умираш за миналото и започваш наново, от а, б …

Ти си роден отново. Започваш живота си отново както би го направил, ако нямаше наложен модел от родителите ти, от обществото, от държавата; както щеше да си го направил, ако нямаше кой да те отклонява. Но ти си бил отклонен.

Трябва да се откажеш от всички тези модели, които са ти били наложени, и да намериш своя вътрешен пламък.“

ОШО


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел