Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Да бъдеш щастлив означава драстична промяна в начина ти на живот, рязка промяна, защото няма време за губене. Внезапна промяна, внезапен трясък на гръмотевица … прекъсване.

Това имам предвид под санясин: скъсване с миналото. Внезапен трясък на гръмотевица и ти умираш за миналото и започваш наново, от а, б …

Ти си роден отново. Започваш живота си отново както би го направил, ако нямаше наложен модел от родителите ти, от обществото, от държавата; както щеше да си го направил, ако нямаше кой да те отклонява. Но ти си бил отклонен.

Трябва да се откажеш от всички тези модели, които са ти били наложени, и да намериш своя вътрешен пламък.“

ОШО