Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Всичко, което приемеш за реално – става реалност.

Всичко, което приемеш за нереално – става нереалност.

Ти си Създателят на целия свят около себе си, не забравяй това.

Толкова е рядко да се постигне този миг на щастие, на блаженство – не го изгубвай в мислене!“

ОШО